Vorig jaar werden in België liefst 292.743 nieuwe bedrijfswagens ingeschreven. Wie zijn wagen mag afhalen, krijgt in de meeste bedrijven meteen de sleutels, tekent snel een car policy en mag daarna de weg op. Hoe je daarna met de wagen rijdt, wordt in bijna de helft (45,3%) van de gevallen niet gemeten. 36% geeft wel feedback, maar geeft die pas als het te laat is, na buitensporig brandstofgebruik en na schade. En dat terwijl analyse van de rijgegevens en bijsturing van het rijgedrag voor 19 tot 24% minder ongevallen zorgt.

“Het is noodzakelijk om het rijgedrag van bestuurders preventief op te volgen. Coaching in het effectief gebruik van de brandstof zorgt voor een daling van het gemiddeld verbruik van de bedrijfswagens met 6 tot 8,5%”, zegt Jan De Strooper van Drivolution, een Leuvens opleidingscentrum dat elk jaar zo’n 5.000 chauffeurs coacht om veiliger en zuiniger te rijden.

Goudmijn aan informatie

In elke nieuwe wagen zit tegenwoordig een boordcomputer die data opslaat over het rijgedrag van de bestuurder. Toch heeft 78,4% geen aangepaste opleidingen om zijn chauffeurs te helpen om die te analyseren. Bij 61% gebeurt de opvolging van schadegevallen ook uitsluitend intern.

35,3% geeft wel toe dat er meer aandacht zou moeten zijn voor die opvolging, maar door tijdgebrek komt het er vaak niet van. 76,7% van de bedrijven die wel zo’n aangepaste opleiding aanbieden, merkten echter wel al het effect. De meerderheid van de ondervraagden (53,2%) is er ook van overtuigd dat het analyseren en bijsturen van het rijgedrag van chauffeurs kan zorgen voor minder ongevallen, minder brandstofverbruik en minder files.

“Als bestuurders nu feedback krijgen, gebeurt dat bijvoorbeeld door de tankbeurten te bestuderen en te vergelijken met die van andere bestuurders die soortgelijke trajecten moeten doen. Terwijl het veel eenvoudiger en gedetailleerder kan. Want de data uit een wagen bevatten een goudmijn aan informatie over het rijgedrag. Het is jammer dat nog te veel bedrijven er vandaag te weinig mee doen. Niet alleen het bedrijf kan veel besparen op verbruik, het zorgt er ook voor dat de chauffeur (milieu)bewuster omgaat met zijn wagen”, zegt Jan De Strooper van Drivolution.