Opvallend is daarbij dat alle wijzigingen die opgenomen waren om het mobiliteitsbudget aan te passen geschrapt werden.

De reden zou te vinden zijn in het feit dat de sociale partners te veel bedenkingen hebben bij bepaalde passages en ze meer tijd nodig hebben om tot een consensus te komen. Voor het mobiliteitsbudget betekent dit dat er dit jaar meer dan waarschijnlijk geen aanpassingen meer komen en dat af te wachten valt of en welke wijzigingen er in de verdere toekomst nog zullen komen.

U kan zo gewenst zelf hier de volledige teksten raadplegen die nu voorliggen. Voor wat de fiscale aftrek van laadpalen betreft voor particulieren en de verhoogde aftrek van semi-publieke laadpalen voor bedrijven zou de datum van 1 september 2021 op het eerste zicht overeind blijven, wat betekent dat er retro-activiteit geldt voor wie een laadpaal heeft geïnstalleerd sedert die datum (indien voldaan werd aan de voorwaarden uit het wetsontwerp uiteraard).