De vloot van Infrabel telt 2.000 voertuigen waaronder bestelwagens, 80 vrachtwagens en personenwagens. Het totale park wordt met uitzondering van de 8 leasingwagens van het directiecomité met eigen middelen gekocht. De voertuigen leggen gemiddeld 15.000 km/jaar af.

Alain Fayt had in 2011 een contract van 4 jaar voor het beheer van de banden afgesloten met QTeam. Een contract dat nu dus zal aflopen. “In dit contract hadden wij twee merken geselecteerd en wij laten ook nog 10% andere merken toe. Wij hadden op basis van een berekening ingeschat dat er 3 jaar nodig zouden zijn om alle banden uit onze vloot te vervangen. Iedere band legt dan ook 45.000 km af”, zegt Alain Fayt.

Maar bij het einde van het contract merkte Alain Fayt enkele valse noten, die hij aan de aanwezige vlootbeheerders voorlegde. Zo daalde bijvoorbeeld de prijs van de banden tijdens de duur van het contract niet, terwijl de rubberprijs wel daalde. De in het begin van het contract beloofde prijzen en percentages werden niet altijd gerespecteerd, bepaalde banden werden zonder zijn akkoord vervangen door duurdere exemplaren (in bepaalde jaren 46% van andere merken) en de afwezigheid van een doeltreffend klachtenopvolgingssysteem was eveneens een minpunt voor Fayt.

Een opmerking waarvan Patrick Defise van QTeam nota nam. Deze laatste lichtte daarna toe hoe belangrijk het voor vlootbeheerders is om de banden uit het leasingcontract te halen. “In ons systeem worden de voertuigen ingeschreven op basis van hun nummerplaat. Het volstaat voor de klant dus om zijn wensen voor ieder voertuig in het systeem in te geven. Wanneer het voertuig in het bandencentrum binnenkomt, wordt de nummerplaat gescand en onze werknemers weten meteen wat ze moeten doen. Het systeem registreert de historiek van alles wat tijdens de contractduur aan het voertuig is gebeurd en op basis hiervan wordt ook de facturatie uitgevoerd. Het voordeel zit echter vooral in de korting op de banden. Die is altijd hoger wanneer wij rechtstreeks aan de klant factureren dan wanneer we dat doen aan een verhuurder”, aldus Defise.

Nieuwe benchmark

Bij het ondertekenen van een nieuw contract voor 2015-2019 deed Alain Fayt een benchmark bij 3 leveranciers. “Wij hebben bij het opstellen van de strengere criteria rekening gehouden met wat in het verleden niet werkte. Daarom hebben we 2 bandencategorieën gedefinieerd (A = kwaliteit – B = Premium) en een tarief vastgelegd voor deze 2 categorieën, dat gebaseerd is op een eenheidsprijs per zomer-, winter-, 4×4- en All Seasonsband. In iedere categorie werden meerdere merken opgenomen, maar toch werd een quotum van 10% andere merken nog altijd aanvaard. Met deze nieuwe criteria was er dan ook geen tariefverschil meer tussen 2 merken van dezelfde kwaliteit, wat voor ons de controle van de facturen vereenvoudigde en voor meer mogelijkheden in alle afmetingen zorgde. Wij hebben eveneens gevraagd om geautomatiseerde rapporten te kunnen ontvangen”, zegt Alain Fayt. Op basis van de ontvangen aanbiedingen zal Alain Fayt de leverancier kiezen die het best aan deze nieuwe criteria beantwoordt.