Volvo-verdeler Nordicar in Luik opende op 14 maart zijn deuren voor de eerste jaarlijkse vergadering van de “Association Francophone des Fleet Managers”. Michel Arcq, Commercial Fleet-consultant van deze concessie, sprak er als vicepresident van de AFFM en deed zijn visie uit de doeken: “Nordicar wil in de eerste plaats een partner zijn en pas dan een concessiehouder. Ik kan daar mijn expertise aan bijbrengen dankzij mijn jarenlange ervaring als Fleetmanager (bij Franki, nvdr)”.

Pierre Schoysman, expert van het bureau CED Mobility, nam vervolgens het woord om het thema van de dag te bespreken. Hij begon met de violen gelijk te stemmen: “Een voertuiginspectie aan het eind van het contract kan enkel worden uitgevoerd door een wettelijk erkende persoon. De wet van 15/05/2007 reguleert namelijk dit beroep, dat een erkenning vereist. Je kan je ervan vergewissen dat een expert is erkend via de website www.iaeiea.be”.

Hoewel de Renta-norm – niet verplicht – als basis wordt gehanteerd bij een goede en formeel correcte inspectie benadrukte Pierre Schoysman dat bestuurders niet altijd op de hoogte zijn van deze norm en dat een inspecteur soms naar eigen goeddunken kan handelen. Er bestaan trouwens twee types inspectie: een tussentijdse, wanneer bijvoorbeeld een voertuig van eigenaar verandert binnen eenzelfde bedrijf, en een tweede bij de teruggave van de auto aan het eind van het contract. En dan is er nog het bijzondere geval van de poolcars: “Slechts weinig bestuurders komen bekennen dat ze schade hebben opgelopen met een poolwagen. Vaak wordt de schade pas lang nadat ze is toegebracht ontdekt en het is dus meestal onmogelijk te achterhalen wie er de schuldige van is”.

Tips en trucjes

Het vermijden van kosten aan het eind van een contract is niet eenvoudig, maar het is toch mogelijk om ze te proberen te beperken door een paar tips te volgen.

1/ Bereid de bestuurders goed voor op dit aspect vanaf het moment dat ze de auto in ontvangst nemen.

2/ Bereid de teruggave voor met kennis van bijvoorbeeld de auto toen hij nieuw werd geleverd: welke opties en accessoires waren gemonteerd en welke niet? Alles wat bij de nieuwe auto werd geleverd, moet aanwezig zijn bij de teruggave, terwijl achteraf toegevoegde zaken (dakkoffer, stickers of andere) verwijderd moeten zijn om herstelkosten te vermijden. Er moet ook op worden gelet dat alle sleutels en documenten in de auto aanwezig zijn bij de teruggave, onafhankelijk van of die perfect schoon is langs binnen en langs buiten.

Voorbereiding helpt besparen

Heeft de auto kleine schadepuntjes? Vermijd dan kosten op het eind van het contract door ze voor de teruggave te herstellen. “Er is zoiets als detailing, een techniek waarmee kleine schade voor een beperkte prijs wordt hersteld om grote kosten bij de teruggave te omzeilen. Sommige krasjes kunnen gemakkelijk worden verminderd als bijvoorbeeld enkel de toplaag van de lak is geraakt. Verwar dit niet met smart repair: detailing is meer een oppepbeurt dan een herstelling van de auto,” zo vertelt Pierre Schoysman.

Na deze theoretische uiteenzetting werden de fleet managers uitgenodigd om een voertuig dat aan het einde van zijn contract is gekomen te inspecteren met een expert, die hen vertelde hoe hij tewerk gaat. Hij sprak ook over de technieken die inspectiebedrijven inzetten om de schade op te merken die gewone stervelingen over het hoofd zouden zien. Daarmee beseffen we dat het menselijke oog bepaalde details kan missen.