De nieuwe regeling zal wel nog gemonitord worden. Een uitstel is mogelijk indien zou blijken dat de laadinfrastruktuur tegen 2029 onvoldoende zou zijn of het aanbod van elektrische voertuigen te kleinschalig of te duur zou zijn in vergelijking met klassieke fossiele motorisaties. De eerder voorgestelde regeling voor tweedehandswagens werd afgevoerd.

De mobiliteitsfederatiekoepel Mobia stelt wel enkele vraagtekens bij de haalbaarheid van het plan en dringt aan op een realistisch en gecoördineerde planning. Het nieuwe voorstel creëert bijkomende onduidelijkheid en onzekerheid voor zowel bedrijven als particulieren. Het voorstel geldt immers enkel voor Vlaanderen en de timing stemt niet overeen met die van de Europese Unie, die voorstelt enkel nog de verkoop van wagens met 0 gram CO2 uitstoot toe te laten vanaf 2035.

Bovendien is elk voertuig dat in de Europese Unie op de markt wordt gebracht, ongeacht de motor, door de EU gehomologeerd en kan in principe zonder beperkingen in elke lidstaat worden verkocht. Noorwegen heeft reeds aangekondigd om vanaf 2025 de nieuwe inschrijving van voertuigen met fossiele motorisaties te willen stoppen. Om te vermijden dat er tussen EU landen te veel verschillen ontstaan lijkt enige coördinatie wel wenselijk.

Michel Willems

MOBILITAS