Lange en korte termijn leasing.

De economie die even op de pauzeknop drukte, zette heel wat vlootbeheerders aan tot voorzichtigheid. Doordat de meeste medewerkers thuis werken werd er gemiddeld 25% minder gereden in het afgelopen jaar. Bij zowat 5% van de Alphabet vloot resulteerde dit in het verlengen van de looptijd van een leasecontract met ongeveer één jaar.

De economische onzekerheid zorgde ook voor een groei in het segment van de korte termijn lease. Met flexibele korte termijn lease-oplossingen van AlphaRent kwam Alphabet tegemoet aan mobiliteitsnoden voor een periode vanaf drie maanden. Hiermee konden de mobiliteitsnoden van bedrijven in onzekere tijden flexibel worden opgevangen. “De AlphaRent vloot is het hele jaar stabiel gebleven en zelfs lichtjes gestegen tegen het einde van het jaar toe, met een bezettingsgraad van 84% wat zeer uitzonderlijk was in de markt. “ aldus Tina Gysen, Manager Corporate Mobility Services.

Begin 2020 konden we niet voorspellen dat de Corona-pandemie op komst was en daarbij dergelijke overweldigende impact zou hebben op de wereldwijde economie. Wij zijn er bij Alphabet van overtuigd dat, ongeacht het wellicht wat permanentere karakter van thuiswerken, de bedrijfs- en salariswagen belangrijk zullen blijven. Enerzijds omdat deze deel uitmaken van het verloningspakket in België en anderzijds uit concurrentieel oogpunt in de ‘war for talent.” aldus Erik Swerts, Managing Director van Alphabet Belgium & Luxemburg.

Openbaar vervoer tegenover individuele verplaatsing.

Hoewel de roep naar een beter georganiseerd openbaar vervoer vanuit het grote fileleed hoog op de agenda stond de voorbije jaren, zien we een (tijdelijke) terugkeer naar de individuele verplaatsing vanuit gezondheidsoverwegingen.

De tweedehandsmarkt profiteerde van deze corona gerelateerde trend. De onmiddellijke beschikbaarheid van tweedehandswagens om te beantwoorden aan de hier en nu vraag, zorgde ervoor dat de tweedehandsmarkt minder klappen kreeg. Bob De Meyer, Manager Remarketing & Contract Management: “Wat we tegenwoordig ook vaker zien, is dat bestuurders vragende partij zijn om hun einde-lease wagen zelf over te nemen of te laten overnemen door een familielid of vriend.”

Op weg naar een meer duurzame mobiliteit.

In 2020 zette het toenmalige autosalon de toon: meer instapformules via de plug-in hybride, meer elektrische modellen. “Einde vorig jaar is het aandeel van PHEV en EV in onze bestellingen meer dan verdubbeld t.o.v. begin 2020. Vooral sinds de zomer is de shift van diesel/benzine naar PHEV fel toegenomen. Op dit moment bevindt één bestelling op vijf zich in het elektrisch segment, vooral bij PHEV omwille van het grotere aanbod op de markt en het zekerheidsgevoel. Er zullen de komende maanden veel elektrische wagens gelanceerd worden door de autoconstructeurs dus wij verwachten dat de trend alleen nog maar zal doorzetten en met AlphaElectric  zetten we hier dan ook volledig op in.” zegt Olivier François, Manager Marketing en Business Development.

Het regeerakkoord van de regering De Croo wil nog een stap verder: enkel en alleen elektrische wagens voor nieuw ingeschreven bedrijfswagens tegen 2026. “Een ambitieus plan van de regering om binnen 5 jaar klaar te zijn. Een haalbaar plan, tenminste als er een aantal uitdagingen worden aanpakt, waaronder een voldoende breed aanbod met ook democratische modellen. De constructeurs zijn hier volop mee bezig met ondertussen meer dan 50 beschikbare modellen. Maar ook een voldoende uitgebreide publieke laadinfstractuur, want niet iedereen is in staat om thuis te laden.  En een fiscale stimulans, want niet elke consument maakt de overstap vanuit overtuiging. Vooral voor de twee laatste uitdagingen is er een belangrijke rol weggelegd voor de overheid om een duidelijk mobiliteitsbeleid uit te tekenen.” zegt Erik Swerts.

Een aantal blijvende trends.

Hoewel de individuele mobiliteit door COVID opnieuw in opmars was het afgelopen jaar, weten we dat de toekomstige mobiliteit multimodaal zal zijn. Het vele thuiswerken kan ertoe aanzetten om van twee naar één wagen per gezin te gaan, gebruik te maken van fietsleasing of autodelen in combinatie met een intensiever gebruik van openbaar vervoer.

De toekomst is overduidelijk elektrisch. Bedrijven bereiden zich daarop voor en zijn al volop gestart om de elektrische mobiliteit te omarmen. “Naast de talloze vragen die we vorig jaar van onze klanten kregen om contracten te verlengen, waren er ook klanten die we geholpen hebben om hun wagenpark te vergroenen met wagens met een lagere CO2-uitstoot, elektrische wagens of fietsleasing en hiervoor nieuwe mobiliteitspolicy’s op te maken.” aldus Timothy Verfaille, Manager Key Accounts.

Ongeacht hoe de mobiliteit, al dan niet snel of traag, verandert in de komende jaren, evolueren wij als mobiliteitsprovider mee. In dit veranderingstraject is er een constante: onze klanten de garantie geven dat ze optimaal geholpen worden met hun mobiliteitsvraag. Dit heeft te maken met gemoedsrust en comfort en dat is wat wij bij Alphabet bewerkstelligen.” besluit Erik Swerts.