De eerste editie van het programma ‘Women in Action’ is in december 2020 van start gegaan met 17 vrouwen uit 13 landen die voor een opleiding van 7 maanden werden geselecteerd.

Een van die 17 vrouwen is Natacha Delcourt, HR Director van Arval België. “De leasingindustrie, die bekend staat als een door mannen gedomineerde sector, is sterk geëvolueerd. Bij Arval België hebben we globaal genomen een evenredige verdeling van mannen en vrouwen. Maar de vervrouwelijking van de management- en directiefuncties verloopt trager. Het is belangrijk dat de teams bij Arval België een weerspiegeling zijn van onze klanten”, zegt Natacha Delcourt.

Het programma ‘Women in Action’ heeft tot doel een aantal van onze vrouwelijke talenten de nodige tools aan te reiken. Ook streeft het er naar om de mentaliteit en de processen verder te laten evolueren, met name op het gebied van aanwerving en promotie.

Gedurende deze zeven maanden zullen de 17 genomineerden een ontwikkelingstraject volgen, inclusief individuele en groepscoaching en interactieve sessies, waarschijnlijk in digitale vorm, rond bepaalde thema’s. Het doel is dat de deelnemers elkaar beter leren kennen, hun sterke punten naar waarde weten te schatten en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

“We zijn ervan overtuigd dat een directieteam met meer vrouwen een hefboom is om de prestatie te boosten. Vrouwelijke werknemers begeleiden in hun professionele ambities en meer diversiteit brengen in de teams op alle niveaus van de organisatie zal helpen om nieuwe ideeën te doen ontstaan en nieuwe perspectieven te bieden. In een sector waar leidinggevende functies voornamelijk door mannen worden bekleed, ben ik zeer verheugd om de lancering van dit nieuwe programma en vijf nieuwe benoemingen op sleutelposities in het bedrijf te mogen aankondigen. Deze benoemingen volgen op de recente toetreding van drie vrouwen tot het Uitvoerend Comité van Arval. De dynamiek is dezelfde binnen onze nieuwe strategie, Arval Beyond, waar de overgrote meerderheid van de belangrijke projecten door vrouwen wordt gedragen. Dat geldt ook voor de twee grote thema’s van het plan: mobiliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen“, zegt Alain Van Groenendael, voorzitter en algemeen directeur van Arval.