Vandaag telt het netwerk van Autoglass Clinic 23 vestigingen met nationale spreiding. Daarnaast zijn er 55 mobiele service centers. “Er is een grote vraag vanuit de klanten voor glasschadeherstellingen thuis of op het werk om zo weinig mogelijk tijd te verliezen” licht Joeri Lieten toe. “Er is heel veel mogelijk op verplaatsing maar elk schadegeval wordt telkens afzonderlijk geëvalueerd om na te gaan of het met onze mobiele service kan opgelost worden volgens de kwaliteitsstandaarden die wij hanteren”.

Autoglass Clinic werkt volgens het ‘lean & mean’-principe, wat betekent dat het alles in het werk stelt om de eigen organisatie niet onnodig te belasten. “Een voorbeeld daarvan is de enorme logistieke ondersteuning die we nodig hebben, maar waarvoor we volledig beroep doen op externe partners” verduidelijkt Joeri Lieten. “De explosieve groei van het aantal referenties zou de flexibiliteit van een eigen organisatie ondermijnen. Vandaag kunnen we rekenen op 3 à 4 toeleveringen per dag”.

Trouw blijven aan de corebusiness

“De markt voor het herstellen van glasschade is in volle beweging” reageert Joeri Lieten op de vraag naar de toekomst voor de sector. “Jongeren stellen het halen van een rijbewijs niet langer als een prioriteit. Ze rijden op latere leeftijd en minder kilometers. Auto’s zijn ook veel veiliger geworden, waardoor minder schadegevallen voorkomen. Het aantal professionele verplaatsingen loopt terug als gevolg van thuiswerken en het gebruik van videoconferencing. Tenslotte is er ook nog een toekomst weggelegd voor autodelen, zeker wanneer zich dat niet beperkt tot binnenstedelijk gebruik, wat maakt dat een kleiner aantal auto’s in omloop zal zijn. Grotere en hightech glasoppervlakken zijn de zichtbare trend. Deze vaststelling in combinatie met een grotere complexiteit vereist echte specialisten.

Bij de grote nationale klanten als lease- en verzekeringsmaatschappijen is het de voorbije jaren gebruikelijk geworden om met twee partners samen te werken. Deze keuze wordt ingegeven door het minimaliseren van risico’s in de serviceverlening en de wens om de markt voortdurend te evalueren. “Deze trend zet zich nu voelbaar door” merkt Joeri Lieten op. “Autoglass Clinic zet zich als organisatie volledig in om gelijke tred te houden met de vraag vanuit de markt. Een sterke troef daarbij is het Europese partnership met het EAVAA-netwerk. Dat betekent dat wie als gebruiker van een leaseauto autoglasschade lijdt in het buitenland – zakenreis of vakantie – dezelfde Autoglass Clinic service geniet als in België.