SHELL – JLR – FevMars2019

Bedrijfsfietsen en speed pedelecs voortaan volledig vrijgesteld van fiscale & RSZ bijdragen.

Bedrijfsfietsen en speed pedelecs voortaan volledig vrijgesteld van fiscale & RSZ bijdragen.

1) Belastingvrije fietsvergoeding voor alle types fietsen

Wie vandaag met een fiets naar het werk rijdt kan van zijn werkgever een belastingvrije fietsvergoeding ontvangen van 23 cent per gereden kilometer. De werkgever mag wel enkel de effectieve getrapte kilometers belastingvrij vergoeden in het kader van het woon-werkverkeer. De regeling geldt zowel voor de eigen fiets als voor de bedrijfsfiets die al dan niet door de werkgever in leasing worden genomen. De regeling geldt ook voor klassieke elektrische fietsen tot een max. snelheid van 25 kilometer per uur en sinds 1 januari 2017 ook voor snelle elektrische fietsen, de zogenoemde speed pedelecs, met een trapondersteuning tot 45 kilometer per uur.

 

2) Geen RSZ bijdragen meer op privé-gebruik bedrijfsfietsen indien woon-werkverkeer

Tot voor kort diende de werkgever op het gebruik van een bedrijfsfiets voor woon-werkverplaatsingen sociale zekerheidsbijdragen te betalen op het gedeelte zuivere privéverplaatsingen met de bedrijfsfiets. De bijdrage werd berekend op de werkelijke waarde van de fiets of op de leasewaarde. In de praktijk werd de RSZ bijdrage vaak op 2/7 van de waarde vastgesteld omgerekend per kwartaal. Inmiddels heeft de RSZ zijn regelgeving aangepast op de fiscale regels. Die zijn nu gelijklopend. Concreet betekent dit dat voor om het even welk type bedrijfsfiets de werkgever geen RSZ bijdragen meer verschuldigd is op het privé-gebruik van de bedrijfsfiets door zijn werknemers, ook niet meer voor de zogenoemde speed pedelecs die de RSZ tot voor kort beschouwde als brommers en niet als een fiets. De RSZ vrijstelling op het privé-gebruik van bedrijfsfietsen geldt retroactief vanaf 1 januari 2017. Sinds die datum zijn voortaan voor de fiscus en de RSZ de gewone, de elektrische fiets en de speed pedelec dus (retro-actief) gelijkgeschakeld.

 

Samengevat :

Indien de werkgever een bedrijfsfiets (gewone fiets, gewone elektrische fiets of speed pedelec) voor privé-gebruik ter beschikking stelt aan een werknemer gelden voortaan dezelfde sociale als fiscale regels als volgt:

    • geen fiscale en sociale bijdragen verschuldigd op het voordeel van de bedrijfsfiets in het kader van woon-werkverplaatsingen;
    • geen fiscale en sociale bijdragen verschuldigd op het zuivere privégebruik van de bedrijfsfiets indien de fiets ook daadwerkelijk voor woon-werkverplaatsingen gebruikt wordt;
    • er is door de werkgever een sociale bijdrage verschuldigd op de werkelijke waarde van het voordeel indien de bedrijfsfiets enkel zuiver privé wordt gebruikt.

Volgens Kamerlid Jef Van den Bergh ontvingen in het aanslagjaar 2016 reeds meer dan 400.000 Belgen een fietsvergoeding.

 

Copyrights : Michel Willems – MOBILITAS

Toon meer nieuwsjes