Heel wat experts herhalen het maar al te vaak: de vergroening van het Belgische autopark zal in grote mate verlopen via de bedrijfswagen. Die wordt gemiddeld immers om de 4 tot 5 jaar vervangen, wat de vergroening van ons autopark een duidelijke boost geeft. Een studie uitgevoerd door Acerta bij zowat 40.000 werkgevers in ons land bewijst dat eens te meer. Over de voorbije 7 jaar hebben de bedrijfswagens hun uitstoot van broeikasgassen met 17% weten te verminderen. Concreet betekent dit dat ze 6% minder koolstofdioxide uitstoten dan de auto’s aangekocht door particulier klanten.

In een interview dat Michel Martens gaf in de Franse krant l’Echo, onderlijnde hij echter dat deze tendens volgend jaar wellicht omgekeerd zal zijn. De promotie van de benzinemotor zet steeds meer ondernemingen aan om te opteren voor dit type aandrijving wat tot gevolg heeft dat de uitstoot van CO2 een stuk hoger ligt dan bij equivalente dieselmotoren.