“Vandaag zijn de noden van elke gebruiker verschillend afhankelijk van zijn functie, zijn plaats van tewerkstelling en zijn woonplaats, de samenstelling van zijn gezin,… Bovendien kan eenzelfde gebruiker van de ene dag op de andere verschillende noden hebben”, zegt Vincent Beckers, gedelegeerd bestuurder bij Belfius Auto Lease. Het is deze evolutie die de leasingmaatschappij aangezet heeft tot het investeren in de Olympusapplicatie.

DSC_0967“We hebben nog een stap verder willen zetten door een algemene mobiliteitsoplossing aan te bieden aan onze bestaande en toekomstige klanten.” Het concept van de Olympus-applicatie van Belfius Auto Lease? “Niet eenzelfde oplossing aan elke werknemer aanbieden, maar een waaier aan personaliseerbare oplossingen. De applicatie biedt een pakket met standaard oplossingen, maar kan evolueren in functie van de specifieke noden per gebruiker”.

Uiteraard maakt het openbaar vervoer deel uit van de aangeboden oplossingen. De NMBS, de MIVB en De Lijn zijn reeds geïntegreerd terwijl het TEC nog zou volgen. Hiernaast zijn er nog andere oplossingen zoals de gedeelde fietsen van Vélo (Antwerpen) en Blue Bike (NMBS), het parkeren in de parkings van B-Parking alsook de toegang tot hun laadpalen voor elektrische wagens en tenslotte de diensten van Cambio voor het autodelen. “Andere alternatieven worden nog onderhandeld met de leveranciers en zullen het aanbod vervolledigen in de toekomst. We hebben eveneens een oplossing ontwikkeld om vervangende wagens ter beschikking te stellen. Het idee is dat de gebruikers een kleinere firmawagen kiezen, maar dat ze via de applicatie toegang kunnen krijgen tot een wagen die meer aangepast is aan hun noden wanneer nodig, zoals bijvoorbeeld voor de vakantie”.

DSC_0975De applicatie biedt de mogelijkheid om een maandelijks of jaarlijks mobiliteitsbudget per gebruiker te beheren en laat toe om de mobiliteitsopties te bepalen tot dewelke de gebruiker toegang krijgt. De applicatie is niet enkel gericht tot de medewerkers die over een firmawagen beschikken, maar tot alle medewerkers binnen het bedrijf.

“De voordelen van de applicatie zijn talrijk”, vervolgt Vincent Beckers. “Ze zorgt er bijvoorbeeld voor dat de bedrijven niet met elke leverancier moeten onderhandelen en dat ze geen stapels facturen ontvangen gezien ze een vereenvoudigde administratie biedt met een pay per use-systeem.

DSC_0981De applicatie laat een uitgebreide controle toe van de mobiliteitskosten per medewerker via een specifieke web-applicatie. Ze draagt ook bij tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf en tot het aantrekkelijker worden ten aanzien van de werknemersprofielen die het zou willen aannemen gezien jonge werknemers vaak meer geïnteresseerd zijn in mobiliteitsoplossingen dan in het beschikken over een firmawagen. Wat betreft de voordelen voor de medewerker biedt de applicatie, bovenop het bieden van nieuwe verstandige en duurzame verplaatsingsmogelijkheden, de mogelijkheid om een algemeen overzicht te krijgen op zijn verplaatsingen en zijn onkosten betreffende mobiliteit, maar zorgt deze er ook voor dat hij zijn tickets van het openbaar vervoer niet moet voorfinancieren. De aankoop gebeurt rechtstreeks via de applicatie en het ticket wordt automatisch geladen”.

De Olympus-applicatie van Belfius Auto Lease werd nog maar net gelanceerd op de markt, maar Vincent Beckers is reeds overtuigd van zijn mogelijkheden en zijn toekomstig succes. “Tot nu toe tonen onze klanten een  aanzienlijke interesse in het product”.