De bedoeling van de peiling is de wensen en het gedrag van Belgische bestuurders van elektrische auto’s beter te begrijpen. De resultaten kunnen dan worden gebruikt om de Belgische politiek beter te adviseren op het vlak van elektromobiliteit, om vlootbeheerders te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen in deze materie en om bedrijven in de bouwsector (elektrische installateurs, aannemers, studiebureaus, facility managers en dergelijke meer) hulpmiddelen te geven bij de uitwerking van toekomstige projecten.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden enkel voor wetenschappelijke doelstellingen gebruikt en worden strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Link2fleet zal uiteraard de resultaten van het onderzoek publiceren.

Klik hier om deel te nemen