80% van de ondervraagde Belgische bestuurders weet dat rijden met versleten banden gevaarlijk is en 49% van hen is bewust dat een slechte bandendruk tot een hogere kans op ongevallen leidt.

Toch kent slechts 1 bestuurder op 2 het optimale bandendrukniveau en amper 1 op 3 weet dat de minimale wettelijke profieldiepte niet lager dan 1,6 mm mag bedragen. Nochtans is 71% van de bestuurders ervan overtuigd dat de staat van hun banden conform de wet is, terwijl een onderzoek aantoont dat dit toch maar bij 44% van de voertuigen het geval is.

Om zeker te zijn dat de banden de juiste druk hebben en om te controleren dat de banden niet versleten of beschadigd zijn, is een kleine maandelijkse routinecontrole op zijn plaats. 78% van de Belgen doet dat niet. Erger nog: 46% van hen controleert nooit de bandendruk van hun banden en 63% heeft nog nooit de profieldiepte gecontroleerd. Eén ondervraagde bestuurder op drie hecht niet het minste belang aan de staat van zijn banden.

Automobilisten rekenen voor de controle van de bandendruk op hun bezoek aan de werkplaats tijdens het onderhoud van hun voertuigen. Maar dat is door de grote onderhoudsintervallen in elk geval onvoldoende.

Een juridisch kader voor de controle van de banden om beter de strijd aan te gaan met verkeersongevallen?

Chris Lorquet, CEO van Recytyre: ”Ook al zijn ze zich bewust van de gevaren, toch nemen acht op tien Belgische bestuurders niet de tijd om de staat van hun banden maandelijks te controleren. Nochtans verliest een band gemiddeld 0,07 bar druk per maand, wat vroeg of laat tot een te lage druk leidt. Verwijzen naar een bezoek aan de garage, waar men één keer per jaar op onderhoud komt, kan dan ook op geen enkele manier volstaan. Maar er bestaat geen enkel wettelijk kader over bijvoorbeeld de bandendruk en er is bijgevolg dus ook geen controle. Is dit geen punt waarop de krachten gebundeld kunnen worden om het aantal verkeerslachtoffers op de weg te verminderen?”

Gevaarlijk maar ook negatief op financieel en milieuvlak

Onvoldoende bandendruk verhoogt niet alleen het risico op een ongeval: het zorgt voor verhoogde slijtage van de band en een hoger brandstofverbruik. Een benaderende berekening toont aan dat voor alle Belgische bestuurders samen het brandstofverbruik met ongeveer 80 miljoen liter per jaar verminderd zou kunnen worden enkel door te rijden met de juiste druk. Dit bijkomende verbruik vertaalt zich ook naar belangrijke hoeveelheden CO2, fijn stof en NOx, die de lucht worden ingeblazen.

Recytyre lanceert op 9 januari een sensibiliseringscampagne om de Belgische bestuurders aan te zetten om hun bandendruk en de profieldiepte maandelijks te controleren. Voor meer informatie over deze campagne: www pneuok.be.