De duurzame energie-betrachtingen van BMW kaderen in een eind 2018 uitgerolde ‘Green Building’ strategie. Intussen zijn er in ons land reeds vijf concessies die aan deze voorwaarden voldoen: BMW Van den Broeck, BMW Gregoir Dendermonde, BMW Ottevaere, MINI Gent Store by Bilia Verstraeten en MINI Dejonckheere. Intussen wil
BMW Group Belux via groepsaankoop van zonnepanelen de omschakeling van zijn concessies op duurzame energie aanwakkeren.

Verplichte energie-monitoring
Naast het aanbod van (voorlopig) 10 deels- of compleet elektrisch aangedreven modellen (BEV’s en PHEV’s) wil BMW Group dus de energie-impact van zijn lokale concessies beperken door ze te voorzien van duurzaam opgewekte stroom. BMW en MINI concessies met een lopend bouwproject of recente realisatie moeten voldoen aan de ‘Green Building’ standaarden, op het vlak van energie-efficiëntie, geoptimaliseerd waterconcept en energie-vriendelijke bouw-ontwerpen. Bestaande concessies moeten hun energie-verbruik optimaliseren en beheren via een verplicht te installeren energiemonitoring.

Theoretische 10.305.304 e-kilometers
Via groepsaankoop van zonnepanelen voor de concessies hoopt BMW Group Belux haar dealernet versnelt kunnen voorzien van alternatieve energie. Vandaag blijkt dat 24 van de 71 BMW concessies zonnepanelen installeerden of deze voor eind dit jaar zullen installeren. Om de overige 47 vestigingen zo efficiënt mogelijk van alternatieve energie te voorzien, organiseerde Encon haalbaarheidsstudies en tenders voor groepsaankoop van zonnepanelen. (Encon is een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in energiebesparingen, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie voor industriële bedrijven). Veertien zelfstandige BMW concessiehouders hebben inmiddels het engagement tot groepaankoop aangegaan. De installatie van die zonnepanelen – totaal geïnstalleerd vermogen van 1,5 MegaWatt piek – is intussen gefinaliseerd.


De geschatte bruto energie-opbrengst daarvan bedraagt 1.350.000 kWh wat theoretisch gezien zou volstaan om 10.305.304 elektrische kilometers te rijden met een BMW i3 (13,1kWh normverbruik). Een theoretische schatting is dit beslist. Omdat er weinig of geen rekening wordt gehouden met de altijd onderschatte of zelfs nooit vermelde energie-verliezen als gevolg van omvorming-gelijkrichting- en de (zelden of nooit in rekening gebrachte- ) energie die effectief nodig is om een hoeveelheid elektrische energie in een autobatterij te stockeren. Rekening werd evenmin gehouden met opbrengst “belemmeringen” wegens steeds vaker voorkomende maar verzwegen “netwerk-vervuiling” of (juister zou hier zijn: “netwerk-zwakte”) omdat de grid tijdens piekmomenten de geïnjecteerde zonne-opbrengst niet meer absorberen kan. Waarna de omvormers (als gevolg van overspanning op het net) tijdelijk deblokkeren en een portie van die bruto geschatte zonne-opbrengst niet op het net geïnjecteerd raakt.