Dit omvat diensten inzake autodelen en carpooling en diensten gebaseerd op de onderlinge connectiviteit tussen automobilisten. “De interconnectiviteit zal de manier waarop we ons verplaatsen fundamenteel op zijn kop zetten en bijdragen tot het oplossen van de huidige verkeersproblemen. Dankzij die interconnectiviteit zullen wij onze visie op een uitstootvrije mobiliteit zonder stress of ongelukken in de praktijk kunnen brengen”, verklaarde Volkmar Denner, Voorzitter van het directiecomité bij Bosch.

Tegen 2022 zal het aantal gebruikers van autodeeldiensten wereldwijd met zowat 60% toenemen tot een totaal van 685 miljoen mensen (bron: Statista). Tot nu toe richtte het aanbod zich meestal rechtstreeks tot mensen die toevallig in dezelfde richting reizen of die op het laatste nippertje een reis willen organiseren. De ondernemingen en pendelaars die iedere dag hetzelfde vervoermiddel van en naar het werk gebruiken, worden echter veel minder aangesproken. En precies daar komt SPLT op de proppen. Deze Amerikaanse start-up, die recent door Bosch werd overgenomen, ontwikkelde een platform dat ondernemingen, universiteiten en overheden toelaat om hun medewerkers te laten autodelen. Deze B2B-aanpak richt zich daarmee rechtstreeks tot de pendelaars. Concreet benadert SPLT met zijn app de mensen die hun traject naar het werk of naar de campus liever gedeeld willen afleggen, met als grote voordeel dat de betrokken medereizigers collegae zijn. Zo hoeven de mensen niet mee te rijden met volstrekt onbekende chauffeurs. Een algoritme vindt op een paar seconden tijd de juiste mensen op mee samen te rijden, berekent de snelste route in functie van het verkeer en neemt de vaak tijdrovende coördinatie omtrent het vertrekpunt, het uur van vertrek, de juiste route en de afspraak met de passagiers voor zijn rekening.

De schrik om zonder stroom te vallen met een elektrische auto doet heel wat potentiële kopers afzien van een elektrisch voertuig. System!e biedt hiervoor een oplossing: interconnectiviteit van elektrische aandrijving via de cloud maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het rijbereik ruimer in te schatten. Hier houdt een algoritme rekening met de voertuiggegevens zoals de huidige laadstatus van de batterij, het energieverbruik voor de verwarming of klimaatregeling, de rijstijl van de bestuurder en de informatie afkomstig van de omgeving. Dit laatste omvat de topografische gegevens van het resterende traject en de huidige verkeerssituatie. Op basis van die informatie berekent de dienst op een betrouwbare en precieze manier het resterende rijbereik. Voor relatief lange trajecten aan boord van een elektrische auto, wordt deze ruimere inschatting van het rijbereik nog aangevuld door de ‘herlaadassistent’. Die kent alle laadpunten over het gegeven traject en plant dus op voorhand de verplichte tussenstops waar het voertuig moet worden opgeladen en beheert ook het betaalproces van die laadbeurten.