Brusselaars zouden als compensatie van de kilometerheffing een lagere BIV en/of verkeersbelasting betalen. Voor Walen en Vlamingen is er geen compensatie voorzien. In Vlaanderen is de kilometerheffing “voorlopig” niet opgenomen in de werknota van de regeringsvorming. Verder dient men nog technisch uit te werken hoe hoog de tarieven zullen zijn, op welke tijdstippen en in welke gebieden van het Brusselse Gewest de heffing van toepassing zal zijn. De invoering ervan is in elk geval gepland tijdens de huidige legislatuur.  Het is dus te verwachten dat de TCU (Total Cost of Use) van bedrijfswagens in de nabije toekomst steeds meer zal beïnvloed worden door diverse heffingen voor het gebruik van de weg op bepaalde tijdstippen.

In het regeerakkoord lezen we ook dat de BIV (belasting in verkeerstelling) zal vergroenen door rekening te houden met de milieuprestaties van de voertuigen (gewicht, werkelijk vermogen en gebruikte brandstof). Hierdoor wenst men de aankoop van voertuigen die onaangepast zijn aan het verkeer in de stedelijke omgeving te ontmoedigen. De hervorming van de verkeersbelasting & BIV in Brussel en Wallonië is reeds een tiental jaren aan de gang maar wordt geblokkeerd omdat de drie Gewesten onderling geen akkoord kunnen vinden. Vlaanderen heeft sinds enkele jaren wel zijn eigen groene BIV en verkeersbelasting maar in de fiscale formule die geldt voor het Brusselse en Waalse Gewest houdt men nog steeds geen rekening met de CO2-uitstoot  en andere poluenten. In de huidige tijden van klimaatmarsen een op zijn minst merkwaardige situatie. Het feit dat bijna alle erkende autoleasingmaatschappijen hun maatschappelijke zetel in Brussel hebben maakt de oplossing nog complexer. Bij een drastische hervorming zouden alle bedrijfswagens hiervan onmiddellijk de gevolgen kunnen ondergaan. Dit kan natuurlijk positief of negatief zijn.

De captatie van de gegevens (tijdstip en plaats) zal gebeuren met slimme camera’s via nummerplaatherkenning die nu reeds worden ingezet voor de controle van de lage emissiezone (LEZ) en het aantal zal nog worden uitgebreid zodat meer fijnmazig kan worden gecontroleerd. De kilometerheffing is een verdere stap in de sterke ontmoediging van het autoverkeer binnen het Brussels Gewest en de stad Brussel na de invoering van de lage emissiezone, de beperking van het aantal publieke en openbare parkings, de vermindering van het aantal rijstroken op grote verkeersassen zoals rond het Reyerscomplex, de Wet- en Belliardstraat, en de geplande afbraak van het Debroux viaduct. Ook in het verleden heeft men de moed gehad zeer drastische maatregelen door te drukken zoals het volledig verkeersvrijmaken van delen van de Anspachlaan, een centrumlaan met in het verleden meer dan 2000 voertuigen per uur. Tegelijk zet men ook in op alternatieve mobiliteit.

Alternatieven

Naast Antwerpen is in Brussel het “sharing mobility” aanbod in volle opgang. Diverse private aanbieders van gedeelde alternatieve mobiliteit zijn reeds op de markt aanwezig en dat verloopt soms met horten en stoten. In urgentie diende men bijv. speciale ordonnanties te maken om de licenties voor e-steps en elektrische scooters te regelen. Op basis van de licentie-aanvragen verwacht men in de nabije toekomst 7000 e-steps en 5000 elektrische scooters. Toch hebben drie bedrijven besloten om hun activiteiten stop te zetten door de moordende concurrentie en andere zijn van plan een winterpauze in te lassen. Poppy introduceert daarentegen wel meer deelscooters en deelsteps in haar vloot. Met deze uitbreiding biedt Poppy, voor de eerste keer, niet enkel personenwagens maar ook scooters en steps aan haar gebruikers in zowel Antwerpen als Brussel. Zo wordt het de eerste mobiliteitsaanbieder in Europa om deze drie mobiliteitsoplossingen te combineren in één platform. Drivy, het grootste autodeelplatform ter wereld, en Billy Bike, het Brusselse platform voor elektrische deelfietsen sloegen deze zomer de handen in elkaar om Brusselaars aan te moedigen hun wagen te delen en vaker de stap te zetten naar de fiets. Heel de zomer lang krijgen Brusselaars die hun auto delen op Drivy gratis 200 minuten krediet op Billy Bike. De twee platformen willen op die manier mensen aanmoedigen om te kiezen voor duurzame en gedeelde multimobiliteit om zo bij te dragen aan het herstel van de openbare ruimte voor voetgangers en fietsers in de stad.

Michel Willems

Mobilitas