Frédéric Bastin ontvangt ons in een modern gebouw, gelegen aan de oevers van de Ourthe in Chaudfontaine. Als medeverantwoordelijke voor de vloot van de BAM groep in België kwam hij twee jaar geleden naar hier om zich specifiek bezig te houden met de vloot van Galère. Het dient gezegd dat van de 1.000 voertuigen van BAM in België er 400 aan Galère toebehoren en het gaat daarbij zowel om personen- als bedrijfswagens en dat in een 50/50-verhouding. “Wij hebben onze eigen car-policies (bedienden en werknemers), maar BAM Belgium vertegenwoordigt ons officieel bij de leveranciers, waardoor we meer gewicht in de schaal kunnen leggen bij onderhandelingen”, legt Bastin uit.

De car-policy voor bedienden heeft een tiental hiërarchische groepen, die elk overeenkomen met een budget. In functie daarvan kunnen zij die in aanmerking komen voor een firmawagen hun keuze maken uit een aanbod waarin verschillende merken aanwezig zijn. Het bedrijf laat echter niet zomaar alles toe. Cabriolets, sportcoupés, grote SUV’s zijn net als bepaalde opties (sportkits, velgen met buitenmaat, enz.) verboden. “Kortom, alles wat te veel in het oog springt of wel binnen het budget van de medewerker valt, maar extra kosten dreigt teweeg te brengen tijdens de levensduur”, voegt Frédéric Bastin eraan toe, voor hij verder preciseert: “De CO2-limiet die wij hebben vastgelegd vormt vaak een automatische uitsluiting van dit soort keuzes.”

Galere_frederic_Bastin45Sinds zijn komst bij Galère in 2013 heeft Bastin, met de ondersteuning van de algemene directie de car-policy volledig herzien, vooral door strenger op te treden op het vlak van het budget en de CO2. “Galère is marktleider in Wallonië. Steeds vaker zijn energetische prestaties de topprioriteit op onze werven. Wij willen deze politiek dan ook doortrekken naar ons bedrijf en dan vooral naar onze vloot, door ons ecologische voetafdruk te verkleinen. Sinds 2010 zakte die van gemiddeld 145 naar 118 g/km”, gaat Bastin verder. Een score die nog beter wordt als men weet dat de vloot voor de helft uit meer vervuilende bedrijfsvoertuigen bestaat. Voor 2015 werd het objectief op 115 g/km vastgelegd.

Bestuurders bewust maken

Om daar toe te komen heeft Galère zijn hiërarchische groepen in 4 categorieën ingedeeld, gaande van 105 tot 132 g/km voor de voertuigen voor bedienden en 145 g/km voor de auto’s van de directie. Dit soort beperkingen opleggen, is echter niet altijd een eenvoudige zaak. “De bouw is een nogal mannelijke wereld, met mannen die erg gehecht zijn aan het imago van hun wagen. Om beperkingen op te kunnen leggen, is er dus een mentaliteitswijziging nodig, die zich beetje bij beetje voltrekt”, geeft Bastin aan.

Hij verzekert echter dat hij er ondanks deze beperkingen in slaagt om bij de keuze van het voertuig het juiste evenwicht te vinden tussen de noden en de wensen van de medewerkers. Het feit dat hij deel uitmaakt van het HR-team vereenvoudigt de zaken gevoelig. “Samen, met de hulp van de werknemers trachten wij het soort voertuig vast te leggen dat overeenkomt met het professionele en familiale profiel. Als Fleet Manager vertolk ik een adviserende rol. Ik moet de werknemer naar modellen kunnen oriënteren waaraan hij niet noodzakelijk had gedacht, maar die overeenkomen met zijn noden en die binnen zijn budget vallen”, verduidelijkt Bastin.

Galere_frederic_Bastin39En die rol van raadgever eindigt niet bij de voertuigkeuze. “Ik doe regelmatig mijn ronde op de parking om me ervan te verzekeren dat er geen niet gemelde schadegevallen zijn, dat de banden voldoende druk hebben, enz. Niet vanuit repressief standpunt, maar omwille van goed beheer. Soms is het noodzakelijk om een medewerker even apart te nemen en hem te herinneren aan de elementaire regels inzake het respect voor een firmawagen”, bekent de Fleet Manager.

In die optiek past Galère trouwens een politiek van bewustmaking van zijn bestuurders toe. Vanaf het tweede ongeval in de fout binnen één jaar is de franchise ten laste van hen, met een maximum van 750 euro. “Als men een firmawagen heeft, durft men al eens de echte kost van een auto en de kosten die daaruit voortvloeien uit het oog te verliezen. Laksheid bij de dagelijkse opvolging kan een onderneming veel geld kosten en onverwachte kosten veroorzaken. Bewustmaking en het opleggen van sancties wanneer dat nodig is, laten ons toe onze kosten te verminderen”, aldus nog Bastin.

 Galere_frederic_Bastin1

“Het wagenpark vertegenwoordigt een belangrijke kost voor de onderneming en het is de taak van de Fleet Manager om dit zo goed mogelijk te beheren. Vandaar dat ik iedere factuur controleer om er zeker van te zijn dat ze gegrond is en conform aan wat is overeengekomen.”

Frédéric Bastin, Fleet Manager de Galère S.A.

Arbeiders op hun verantwoordelijkheid wijzen

Deze verantwoordelijkheid vindt men ook terug in de car-policy voor arbeiders. Ieder voertuig wordt toegewezen aan één arbeider per werkteam. Hij moet waken over het goede gebruik ervan en is ook verantwoordelijk om het voertuig proper te houden. Daar staat trouwens een financiële compensatie tegenover. “De staat van onze voertuigen speelt immers een belangrijke rol in het imago van ons bedrijf. Een vuil voertuig leidt tot een negatief beeld van de onderneming”, geeft Bastin te kennen.

Verantwoordelijk zijn voor een bestelwagen betekent echter niet dat men het buiten de normale werkuren mag gebruiken. Ze zijn trouwens allemaal uitgerust met een lokalisatiesysteem, waardoor de Fleet Manager hun strikt professioneel gebruik kan controleren. Er is echter wel een uitzondering voor bepaalde meestergasten en ploegbazen B, die over een personenwagen beschikken en alleen naar de werven komen. “Door de ondertekening van een specifieke overeenkomt, mogen zij dit voertuig ook voor privédoeleinden gebruiken”, benadrukt Bastin.

Galere_frederic_Bastin33Om de verplaatsingen van de arbeiders efficiënter te maken, heeft Frédéric Bastin samen met de Manager van de arbeiders een analyse gemaakt: “In functie van de geografische verdeling van de arbeiders, hebben wij in 2014 de trajecten gerationaliseerd, wat ons toeliet om 20 voertuigen die einde contract waren niet te vernieuwen (10% van de arbeidersvloot). Het resultaat is een winst van 200.000 euro per jaar voor het bedrijf en mensen die vervoerd worden in beter gevulde en meer aangepaste voertuigen. En dit brengt hun veiligheid niet in het gedrang.

Dat laatste neemt trouwens een erg belangrijke plaats in binnen de politiek BAM groep. Ten gevolge van een – gelukkig niet dodelijk – ongeval in 2010 werden alle bestelwagens begrensd op 130 km/u. Ongevallen komen trouwens niet veel voor. Meestal gaat het om aanrijdingen tijdens het manoeuvreren op de werf. Dat gebeurt bij lage snelheid en de schade is dan ook beperkt. De daling van deze schade is echter één van onze prioriteiten!”

Nauwgezette opvolging

Frédéric Bastin beheert zijn vloot van 400 voertuigen alsof ze van hemzelf waren: “Ik heb de gewoonte aangenomen om iedere inkomende factuur in verband met een voertuig te controleren. Dat is veel werk, maar het loont de moeite, aangezien ik geregeld kleine fouten vind. De voertuigen en dus ook het wagenpark vertegenwoordigen een belangrijke kost binnen de onderneming. Het is een aanzienlijke uitgave in onze erg competitief geworden sector. Om de impact ervan te doen dalen, tracht ik dan ook overal waar dat mogelijk is te besparen. Ik wil dat iedere uitgave gegrond is en dat we de juiste prijs betalen voor de service die we van onze leveranciers krijgen.”

Galere_frederic_Bastin41
Frédéric Bastin, die sinds 2010 medeverantwoordelijke was voor de vloot van de BAM groep, werd in 2013 naar Galère overgeheveld om specifiek de vloot van deze laatste te beheren.

 

De vloot van Galère N.V.

  • 400 voertuigen (bestel- en personenwagens door elkaar)

  • Merken: Audi, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Volvo, Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroën en Skoda

  • Overwicht van de 3 Duitse premiummerken

  • Beheer: full leasing behalve brandstof

  • Leasingpartner : KBC Autolease, ALD Automotive, Alphabet


 

Galère in het kort

Het familiebedrijf Galère, dat opgericht werd in 1949, diversifieerde zijn activiteiten al erg snel. Grond- en wegenwerken lieten hen toe om in de jaren 70 volop te groeien, vooral dankzij de aanleg van de Waalse autowegen. De integratie in HBG in 1989 en de overname door de BAM groep 13 jaar later hebben de positie van Waalse marktleider alleen maar versterkt.

BAM, dat meer dan 23.000 personen tewerkstelt, maakt deel uit van de grootste Europese bouwbedrijven. In België is de groep aanwezig in Antwerpen, Charleroi, Luik, Gent, Brussel en Sint-Truiden. BAM Belgium groepeert BAM Contractors, Interbuild, Kaïros, BAM Technics en uiteraard Galère, dat aanwezig is in Luik en Charleroi. Galère stelt 850 personen tewerk en realiseert een omzet van 250 miljoen euro. Bij de meest recente realisaties horen de bouw van de Tour Paradis in Luik, het MICX Congrescentrum in Bergen, de sluis van Ivoz-Ramet of ook nog de restauratie en uitbreiding van de Koninklijke Opera van Wallonië.