Het lijkt erop dat de kroniek van cash-for-car eindelijk bijna is afgerond. Het project werd niet alleen door de sociale partners maar ook door alle federaties die van ver of dichtbij te maken hebben met automobiel of mobiliteit afgewezen. Nochtans was het de bedoeling dat iedere werknemer met een bedrijfswagen op heel korte termijn die auto zou kunnen inruilen voor een som geld die recht evenredig zou zijn met de waarde van die vierwieler. De grote drijfveer achter dit plan is uiteraard de ambitie van de regering om de vervuiling en het nationale verkeersinfarct een halt toe te roepen, maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat deze maatregel een fantastisch slag in het water dreigt te worden.

Maar 9% vertoont interesse

Een nota van de FOD Financiën die werd overgemaakt aan onze collega’s van Le Soir concludeert immers dat nauwelijks 3 tot 9% van de werknemers met een bedrijfsvoertuig zich eventueel zou kunnen laten bekoren door de cash-for-car-optie. Concreet gaat het dus om 15.897 tot 55.180 gezinnen die hun bedrijfswagen zouden willen inruilen. In mensentaal zijn dat, om het met een Engels woord te zeggen, ‘peanuts’… En in ieder geval een pak minder dan de grote massa die onze autoriteiten hadden gedacht te kunnen overtuigen.

Wat de sector verwacht is een reële en verregaande hervorming waarbij een echt mobiliteitsbudget wordt aangewend om volwaardige en duurzame alternatieve verplaatsingsmethodes te veralgemenen. Maar voor een dergelijke maatregel is best wel wat politieke moed vereist…

Zover zijn we bijlange nog niet en dus zal het cash-for-car-project volgende week wellicht definitief worden aangenomen tijdens de plenaire zitting.