De federale regering wil met deze twee maatregelen het aantal auto’s – en dus ook de congestie – op onze wegen terugdringen en tegelijkertijd ook de vervuiling een halt toeroepen. Werknemers zullen, wanneer ze hun volgende firmawagen kunnen kiezen, ook de kans hebben om te opteren voor één van deze twee oplossingen. De werkgevers van hun kant zullen vrij zijn om de ene of de andere maatregel of de twee samen aan te bieden. De werknemer zal echter op geen enkele wettelijke wijze verplicht worden om voor één van de maatregelen te kiezen, indien hij dat niet wil. Het gaat dus eigenlijk om een keuze op vrijwillige basis.

Cash for car

Het idee achter dit systeem is dat werknemers hun firmawagen kunnen inruilen voor een bijkomend nettoloon. Zij zien in dat geval dus van hun firmawagen af. De werknemer kan deze geldsom vrij besteden zoals hij wenst en hoeft het geld dus ook niet noodzakelijk aan zijn mobiliteitsbehoeften te besteden. Uiteraard hoopt men met dit principe andere alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals autodelen, het gebruik van fietsen, elektrische scooters of het openbaar vervoer te bevorderen. Maar het staat de werknemer net zo goed vrij om het bedrag te gebruiken voor de financiering van een personenwagen.

Blijft de vraag over de hoogte van het bedrag: het gaat in feite om een voordeel verbonden aan het gebruik van het huidige door de werknemer gebruikte voertuig. SD Worx, die voor dit project samenwerkte met de regering, biedt een online simulator aan, waarmee men het bedrag kan berekenen waarop de werknemer op basis van zijn persoonlijke situatie recht zou hebben: https://www.sd.be/carorcash/internet/

Cash for car zal, zoals al aangekondigd tijdens de voorafgaande discussies, slechts toegankelijk zijn voor werknemers die al minstens 12 maanden over een firmawagen beschikken en waarvan de werkgever al minstens gedurende 36 maanden firmawagens aanbiedt.

Mobiliteitsbudget

Hierbij geldt eveneens het principe dat men zijn firmawagen inruilt, maar dan wel zonder dat men er volledig van afziet. De werknemer engageert zich om voor een kleinere auto te kiezen en het bedrag, dat in zijn mobiliteitsbudget blijft, te gebruiken voor alternatieve mobiliteitsoplossingen. Het bedrag zal beschikbaar zijn op jaarbasis en de werknemer wordt aangezet dat bedrag zo intelligent mogelijk te beheren. De berekening van het bedrag zal gebeuren op basis van de huidige TCO van zijn firmawagen. Indien hij over een tankkaart beschikt, zal ook het voordeel hiervan in rekening worden gebracht.