Griffiths voegt een aanzienlijke meerwaarde toe aan zijn rol als vicepresident van Global Consulting en Client Services. Door nauwe samenwerking met klanten voor het evalueren van bedrijfs- en fleet managementprocessen, worden sterke en zwakke punten in bestaande interne programma’s geïdentificeerd en wordt hierop voortgebouwd.

De nieuwe dienst biedt zowel nieuwe als bestaande klanten uitgebreide evaluatie van de prestaties van de vloot en bijbehorende beheersprocessen. Hierdoor kunnen managers een volledig begrip van de bestaande procedures hebben; maximaal gebruik van gegevens maken; de workflow stroomlijnen en uiteindelijk een sterker draaiboek op weg naar succes samenstellen.

Puur objectief gezien, zal de nieuwe dienst bedrijven helpen om het volgende aan te pakken:

  • • Workflow-processen die de administratieve tijd verbeteren
  • • Projectbeheer en naleving van de voorschriften, waardoor de kosten voor uitval van voertuigen worden verlaagd
  • • Afstemming met leveranciers voor brandstof, onderdelen en andere diensten
  • • Toewijzing werkzaamheden technici en werklast van de werkplaats
  • • Beter gebruik van telematicagegevens voor operationeel beheer
  • • Efficiëntere planning van vervanging van voertuigen en apparatuur
  • • Lagere totale eigendomskosten

Omdat de wereldwijde softwareleverancier heeft ingezien dat de hoeveelheid ‘big data’ die beschikbaar is voor wagenparken overweldigend kan zijn, zal zij haar klanten coachen om zich te concentreren op specifieke gegevenssets die de gewenste resultaten zullen bieden – bijvoorbeeld onderhoudsschema’s, reparatietijden en rapportagestandaarden – om fleet managementprocessen om te zetten in een echt concurrentievoordeel.

Chevin’s nieuwe deskundige value-added adviesdienst zal een analytische, gegevensgestuurde aanpak volgen om een sterke basis te leggen voor het nemen van beslissingen die op feiten zijn gebaseerd.

Griffiths zei over de nieuwe service:

“Een van de meest kritische vaardigheden die een Fleet Manager nodig heeft, gaat verder dan technische kennis, mechanische aanleg en het vermogen om een zaak te runnen – een individu moet vloeiend gegevens kunnen begrijpen, strategisch gefocust zijn en deskundig communiceren.

“Met een uitgebreide ervaring met fleet management hebben softwareleveranciers zoals Chevin de perfect positie om het gebruik van wagenparkgegevens te maximaliseren en best practices aan te bevelen.

“We beschikken over het unieke vermogen om ervaring te evalueren door middel van een proces van gap-analyse, wat leidt tot een effectieve blik op zowel sterke als zwakke punten in een bepaald bedrijf.

“Goede gegevens kunnen het gesprek veranderen, helpen om vooruitgang te inspireren en verandering te bewerkstelligen.”

Chevin’s nieuwe consultancy-service is nu beschikbaar in alle Engelssprekende landen, met het oog op uitbreiding naar andere territoria in de komende maanden.