De toekomst van de mobiliteit

Mobiliteit is een enorme sector, die wordt gekenmerkt door zijn complexiteit en een groot aantal spelers. De sector is het onderwerp van grote maatschappelijke discussies, vooral op het gebied van de klimaatcrisis, de impact van nieuwe technologieën (connected cars, artificiële intelligentie), verstedelijking en de uitdagingen waar het openbaar vervoer voor staat. Ook enkele nieuwe spelers hebben de afgelopen jaren de markt voor zachte en gedeelde mobiliteit verstoord.

“Mobiliteit is een sector die bijzonder bevorderlijk is voor innovatie. co.mobility biedt de kans om een positie in te nemen in dit nieuwe mobiliteitsparadigma, in het belang van de maatschappij en de burgers”, legt Béatrice de Mahieu, CEO van Co.Station, uit.

co.mobility brengt een aantal van de belangrijkste spelers samen voor een gedeeld maatschappelijk project

Om deze ambitie waar te maken lanceert Co.Station co.mobility, met de steun van 6 Founding Partners: AG, BNP Paribas Fortis, Brussels Airport Company, NMBS, MIVB en Touring. Het ecosysteem zal verscheidene belangrijke spelers samenbrengen rond een gemeenschappelijk doel. Door het bevorderen van open innovatie zal co.mobility de grote uitdagingen van de huidige mobiliteit op een efficiënte manier aanpakken. Het ecosysteem zal de ontwikkeling van innovatieve en duurzame ideeën met een grootschalige impact mogelijk maken. Bovendien zullen nog 30 partners zich bij het project aansluiten, van grote bedrijven tot start-ups.

“Door co.mobility te lanceren, willen we samen de uitdagingen in verband met mobiliteit in België bestuderen en begrijpen. Daarnaast willen we de opportuniteiten met een hoge toegevoegde waarde voor de samenleving identificeren. Om dit te bereiken, zullen we onze ecosysteempartners helpen bij het ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen. co.mobility zal ons in staat stellen om onze middelen, talenten en expertise te delen rond een gedeeld maatschappelijk project,” zegt Grégoire Talbot, Head van co.mobility.

Na een eerste fase van ideevorming met alle spelers, die zal plaatsvinden van april tot juni, zullen 8 ideeën worden voorgesteld binnen het ecosysteem, gebaseerd op een gedetailleerd businessmodel en met een reële toegevoegde waarde. Vanaf oktober 2020 worden dan 4 prototypes van flexibele producten of diensten ontwikkeld.

co.mobility zal zich richten op belangrijke thema’s in verband met mobiliteit in België zoals slimme toepassingen op basis van de exploitatie van mobiliteitsgegevens, het toekomstige wagenpark (elektrificatie, autonomie en verbonden mobiliteit), nieuwe diensten (micromobiliteit, on-demand mobiliteit), of nieuwe intelligente infrastructuren.

Co.Station verwelkomt nieuwe partners in zijn ecosysteem. Bedrijven en start-ups die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan co.mobility kunnen contact opnemen met Grégoire Talbot (zie hieronder). De registratie sluit op 27 maart.

Co.Station, een betrouwbare partner voor duurzame innovatie

Co.Station zal de dirigent zijn van co.mobility, die optreedt als facilitator tussen de verschillende actoren. Sinds 2014 brengt Co.Station start-ups en scale-ups die actief zijn op het gebied van technologie en digitalisering samen in speciaal ontworpen werkruimtes in Brussel, Gent en Charleroi. Co.Station maakt het mogelijk om bedrijfsinnovatiediensten, incubatie en de versnelling en netwerking van innovatie te combineren.

Co.Station heeft haar expertise als ecosysteemontwerper al kunnen aantonen tijdens de co-creatie van een energiesysteem in 2019: “The Internet of Energy” (IO.E). Het project bracht ELIA, Fluvius, Sibelga, Ores en RESA samen. Co.Station was facilitator van dit project waaraan meer dan 65 bedrijven deelnamen.

In de toekomst wil Co.Station het creëren van innovatie-ecosystemen op andere gebieden zoals gezondheidszorg, media, slimme gebouwen of voedsel stimuleren.

“We hebben al veel ervaring met ecosystemen, vooral met IO.E. Onze werkruimtes zijn ook echte ecosystemen op zich, die innovatie bevorderen en start-ups en schaalvergrotingen helpen groeien. co.mobility is de logische volgende stap voor ons bedrijf: een geïntegreerd en inspirerend ecosysteem dat innovatie zal bevorderen en duurzame oplossingen zal brengen voor mobiliteit in België”, besluit Béatrice de Mahieu, CEO van Co.Station.

Verklaringen van de 6 Founding Partners van co.mobility

Hans De Cuyper, CEO van AG : “De mobiliteit van de toekomst – en die is heus niet zo ver – zal er fundamenteel anders uitzien dan vandaag. Bij AG denken we met een open geest en de nodige creativiteit na hoe we kunnen bijdragen aan een efficiëntere en groenere mobiliteit, voor onze klanten én voor de samenleving. De uitdagingen zijn zo belangrijk dat geen enkele actor zich kan veroorloven om in zijn eentje naar oplossingen te zoeken. Integendeel, hoe meer we erin slagen om globaal te denken met partners in alle betrokken domeinen, hoe ruimer gedragen en efficiënter de oplossingen zullen zijn. Dat is net de kracht van Co.Mobility, een ecosysteem dat de voornaamste spelers in dit domein samenbrengt om in één globaal platform een geïntegreerde oplossing voor mobiliteit uit te bouwen.”

Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis : “Als toonaangevende bank in België zijn we vastbesloten om een sleutelrol te spelen bij het vinden van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen – zoals mobiliteit – en om het leven van onze klanten gemakkelijker te maken. Het spreekt voor zich dat wij als hoofdaandeelhouder van Co.Station onze kennis delen en mee werken aan de ontwikkeling van het ecosysteem co.mobility. Ik verwelkom de vele partners die betrokken zijn bij dit ambitieuze initiatief om samen een duurzamere samenleving op te bouwen.”

Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company : “Bij Brussels Airport beschouwen we connecties als essentieel. Ze zijn de bron van nieuwe mogelijkheden voor personen en bedrijven. Onze rol als intermodale hub is daar een mooi voorbeeld van. Door alle transportmodi op elkaar af te stemmen, vergroten we de toegankelijkheid van onze luchthaven, en kunnen we internationale bedrijven aantrekken. Omdat het voor ons belangrijk is deze rol in de toekomst nog verder te ontwikkelen, zijn we trots om als toonaangevende luchthaven te kunnen innoveren samen met andere partners in het ecosysteem, zodat we samen kunnen bijdragen aan een slimmere mobiliteit in ons land.”

Sophie Dutordoir, CEO van NMBS : “Als het gaat om mobiliteit, zijn veiligheid en stiptheid essentieel. Onze klanten verwachten van ons ook gepersonaliseerde en gedigitaliseerde diensten, en intermodale oplossingen. Om de ervaring van onze klanten te verbeteren, willen we nieuwe technologieën introduceren en een innovatiecultuur binnen ons bedrijf bevorderen. We willen ook samenwerken met partners die onze ambitie delen om te innoveren en zo de groene mobiliteit van de toekomst te creëren. Innovatie is een middel om bij te dragen aan meer tevreden klanten, niet een doel op zich.”

Brieuc de Meeûs, CEO van MIVB : “Mobiliteit is een sector in volle verandering. Voor een onderneming zoals de onze die in het hart van de stedelijke mobiliteit actief is, is het essentieel om bij innoverende projecten betrokken te zijn en met verschillende partners samen te werken aan toekomstgerichte oplossingen. Dit is voor ons een grote opportuniteit. Denk daarbij aan de ontwikkeling van een app rond Mobility as a Service (MaaS), waar de MIVB zopas een oproep voor testers lanceerde. Deze app brengt verschillende mobiliteitsactoren samen om een dienstverlening te bieden die beter is aangepast aan de klanten. Daaraan gekoppeld is ook on-demand mobility een opportuniteit voor samenwerking, net als de aankoop van voertuigen met alternatieve aandrijvingen.”

Bruno de Thibault, CEO van Touring : “Al 125 jaar lang is de missie van Touring het vergemakkelijken van de mobiliteit van de weggebruikers: fietsers, motorrijders, automobilisten… We leven in een veranderende wereld. De digitale revolutie brengt nieuwe mogelijkheden om een efficiëntere en duurzamere mobiliteit voor een beter leven te ontwikkelen. Touring investeert al meer dan twee jaar in deze mogelijkheden, via onze dochteronderneming Optimile. We doen dit door de ontwikkeling van een multimodaal platform. Op dit moment zijn er verschillende gevarieerde initiatieven van allerlei spelers en organisaties. Met co.mobility is Co.Station een uitstekend platform om al deze initiatieven met elkaar te verbinden en samen te werken aan de nieuwe mobiliteit.”