VERWACHTE BESTELLINGEN

Uit de antwoorden van de managers blijkt dat de fleetmarkt nog altijd blaakt van gezondheid. Het optimisme lijkt in vergelijking met 2017 nog duidelijker, aangezien 26% (tegenover 11% in 2017) van de managers in de nabije toekomst een stijging van de bestellingen verwacht.

GROOTSTE UITDAGINGEN

De grootste uitdagingen volgens de managers in de komende 6 tot 12 maanden hebben uiteraard te maken met de recente wijzigingen op fiscaal vlak. Er heerst onrust over de lagere aftrekbaarheid en de gevolgen van de nieuwe WLTP-testen. Daarnaast is de uitdaging van de energietransitie steeds nadrukkelijker aanwezig.

EVOLUTIE MOTORISATIE

De managers bevestigen dat diesel ook binnen de bedrijfsvloten een forse daling doormaakt. Deze tendens zou tussen 2020 en 2025 nog sterker worden, zodat het aandeel van de diesel tot rond 45% zou dalen. Wees echter voorzichtig met het te snel begraven van de diesel, want onze enquête uit 2017 voorzag toen een dieselaandeel dat vanaf 2018 onder de 80% zou dalen, terwijl de managers vandaag een cijfer van 87% naar voor schuiven. De tanende populariteit van diesel komt de benzinemotoren ten goede, maar toch zouden vanaf 2020 vooral de hybride (klassiek of plug-in) of volledig elektrische motoren de vloten verder inpalmen. Een echte doorbraak van CNG wordt vandaag (nog) niet verwacht. Waterstof komt voorzichtig om de hoek kijken.

KEUZE MOTORISATIE

Deze grafiek geeft aan welke keuze op vlak van aandrijving de gebruikers van bedrijfswagens denken te zullen maken voor hun volgende nieuwe voertuig. Vooral de hybride voertuigen zouden een sterke vooruitgang boeken, ten koste van de diesel. Het aandeel (niet-hybride) benzinewagens zou ongeveer gelijk bijven. De volledig elektrische auto zou langzaam aan zijn intrede doen met een aandeel van 12% tegen 2023.

KEUZE WAGENTYPE

De SUV blijft, net als particulieren, ook bestuurders van firmawagens verleiden, al zou de groei van dit segment een kleine vertraging of stagnering doormaken vanaf begin 2021. De break blijft een vaste waarde in het Belgische fleetpark. Andere belangrijke tendensen zijn een duidelijke daling van de voorkeur voor familiewagens, kleine stadswagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

LAADINFRASTRUCTUUR

Sinds ons vorige onderzoek (augustus 2017) investeerden de bedrijven fors in oplaadinfrastructuur. 36% van de ondervraagden beschikt vandaag over oplaadpunten op hun site, terwijl dat aandeel in 2017 op slechts 16% lag. Vandaag zegt slechts 15% van de bedrijven dat het hierin niet wil investeren, tegen 32% in 2017 en 45% in 2016. Bovendien bevestigt 69% van de ondernemingen stappen te (willen) zetten om een laadpaal bij hun werknemers thuis te plaatsen. In 2017 lag dat aandeel nog op 43%.

MOBILITEITSPLAN AANBOD

De trend is duidelijk: steeds meer bedrijven stellen een globaal mobiliteitsplan op voor hun werknemers. 21% van de ondervraagden is al tot actie overgegaan (tegen 12% in 2017), terwijl 59% de intentie heeft om in de nabije toekomst werk te maken van een mobiliteitsplan.

58% van de ondernemingen doet een beroep of zal een beroep doen op een externe partner voor het invoeren van een dergelijk plan. In dat geval zal het leasingbedrijf (55%) of het sociaal secretariaat (32%) de voorkeurspartner vormen.

MOBILITEITSPLAN IMPACT

De invoering van een mobiliteitsplan heeft een impact op de keuze van de firmawagen, aangezien 45% van de ondervraagden bevestigt dat ze een kleinere auto kozen – of willen kiezen. Dit cijfer daalt evenwel tegenover 2017, toen het nog 61% bedroeg.

MOBILITEITSBUDGET PARTNER

Van de bedrijven die een mobiliteitsbudget hebben geïmplementeerd, doet 73% een beroep op een externe partner voor de nodige ondersteuning. In 35% van de gevallen gaat het om het sociaal secretariaat en in 33% ervan om de leasingmaatschappij.

MOBILITEITSBUDGET ELEMENTEN

De managers denken dat de meerderheid van hun werknemers (60% vertrouwensindex) duidelijk voor de eerste pijler (milieuvriendelijker voertuig) zal kiezen, wanneer ze hun mobiliteitsbudget aanbieden. De tweede pijler (duurzaam vervoer) krijgt minder stemmen dan verwacht (25% vertrouwensindex). Mogelijk ligt de relatieve ontoegankelijkheid – zonder wagen – van de onderneming van de ondervraagden aan de basis hiervan.

MOBILITEITSBUDGET ATTITUDE

Voor de werknemers bestaat een duidelijke nood om de reglementering rond het mobiliteitsbudget goed te kennen, aangezien een grote meerderheid (73% in de bedrijven met en 66% in de bedrijven zonder mobiliteitsbudget in het aanbod) zich wendt tot collega’s voor het verkrijgen van meer informatie.

FISCALITEIT KENNIS

Enerzijds legt deze tabel de vinger op de verontrustende vaststelling dat bijna één op drie fleetmanagers meent dat hij onvoldoende geïnformeerd is over de fiscale veranderingen, zodat hij niet in staat is concrete beslissingen te nemen inzake zijn vloot. Anderzijds is het dan weer geruststellend te zien dat 88% van de deelnemers aan het onderzoek al maatregelen nam of zal nemen. Het laat zich aanzien dat de achterblijvers op zoek naar informatie zullen gaan.

FISCALITEIT LOON

Eerdere berichten maakten het al duidelijk, en nu bevestigt ook dit onderzoek dat de ‘cash for car’, die in 2018 werd ingevoerd, niet aanslaat bij de bestuurders van firmawagens.

KILOMETERHEFFING

Ruim twee op drie fleetmanagers (70%) spreekt zich uit tegen de invoering van een kilometerheffing, wegens onrechtvaardig voor werknemers die bij het uitvoeren van hun job geen alternatief voor de auto hebben. Zij denken ook dat deze belasting de kosten voor de werkgever aanzienlijk zal doen toenemen.

Ontdek hier het volledige rapport: