Net zo belangrijk is het dat ook tijdens deze crisis kan beantwoord worden aan de specifieke, essentiële noden van onze burgers: eten voor het gezin voorzien, hulp bieden aan wie dat nodig heeft, naar het werk te gaan daar waar telewerk niet tot de mogelijkheden behoort.

Omwille van die noodzakelijke continuïteit hebben onze overheden uitdrukkelijk bepaald dat onze bedrijven kunnen blijven instaan voor dringende herstellingen en takelwerkzaamheden op voertuigen van zowel particulieren als bedrijven. De wordt bevestigd in de verklaringen van de woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum, Yves Stevens. Wie echt de baan op moet, moet dat kunnen doen met een veilig voertuig. Ook diensten ter ondersteuning van personenvervoer en logistiek, werden expliciet in de lijst met essentiële dienstverlening opgenomen.

Traxio, Renta en Febiac danken alle bedrijven voor de maatregelen die ze getroffen hebben om het voertuigpark rijdende en onze maatschappij draaiende te houden, in strikte naleving van de preventieen veiligheidsmaatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd ter bescherming van elke burger, zowel de werknemers in onze mobiliteitsbedrijven als de klant die geholpen wordt.

Gezien de preventie- en veiligheidsmaatregelen vraagt dit ingrijpende aanpassingen in de manier van werken. Niet elk bedrijf in onze sector is wellicht in de technische of economische mogelijkheid om daaraan te voldoen, en heel wat zaken zullen dus gesloten blijven. Maar eveneens zetten veel bedrijven een noodlijn/permanentie op om dringende interventies te kunnen uitvoeren voor wie dat echt nodig heeft.

Showrooms van te koop aangeboden voertuigen blijven, in overeenstemming met de ingevoerde maatregelen, verplicht gesloten. De branche vraagt de overheid wel om voor prioritaire klanten de mogelijkheid te hebben om noodzakelijke voertuigen via levering bij de klant te kunnen bezorgen. Een ziekenwagen moet geleverd kunnen worden; het medische corps dat strijdt tegen de pandemie moet zijn essentiële verplaatsingen kunnen maken; wie tijdelijk een auto of een vrachtvoertuig nodig heeft om deze crisis te bekampen, moet kunnen rekenen op een huurwagen.

De sluiting van de verkoops- en verhuurpunten en van veel andere bedrijven in onze sector, en het beperken van de dienstverlening tot dringende interventies, heeft zware en mogelijks langdurige gevolgen voor onze mobiliteitsbranche.

Febiac, Traxio en Renta vragen de overheid om niet blind te zijn voor de economische gevolgen die deze crisis heeft voor onze bedrijven. Wij rekenen op de nodige steunmaatregelen die onze bedrijven zullen helpen deze essentiële diensten te blijven verzekeren en zo onze samenleving draaiende en mobiel te houden, zowel tijdens deze crisis als in de nasleep ervan. Wij begrijpen en respecteren natuurlijk ten volle dat vandaag de eerste prioriteit ligt bij het zo goed mogelijk bijstaan van wie ziek is of van wie een naaste heeft die ernstig ziek is geworden.