Tijdens deze gezondheidscrisis bieden beide merken voor auto-onderhoud een spoeddienstverlening in een dertigtal werkplaatsen. Zo willen Auto5 en Midas personen helpen voor wie mobiliteit cruciaal is. Dan denken ze in de eerste plaats aan zorgpersoneel en personen die zich om medische of professionele redenen moeten verplaatsen. Toch willen beide merken hun dienstverlening ook toegankelijk houden voor alle anderen die hun voertuig nodig hebben, hetzij om boodschappen te doen, hetzij om hulp te bieden aan anderen.

Midas en Auto5 wilden snel op de situatie inspelen door centra te openen voor dringende dienstverlening, om zo een optimale en zorgeloze mobiliteit te vrijwaren voor zij die dat nodig hebben. Door hun krachten te bundelen, konden beide merken een dertigtal centra voor dringende en niet-merkgebonden dienstverlening openen, verspreid over het hele land om verre verplaatsingen te vermijden.

Teams van medewerkers en vrijwillige franchisehouders ontvangen één klant per keer en uitsluitend na afspraak. De hygiënemaatregelen zijn er sterk opgeschroefd: het stuur, de stoelen, de vloermatten en de versnellingspook worden zoals altijd beschermd, de sleutel en het interieur van het voertuig, net als elk contactpunt op de buitencarrosserie, worden extra ontsmet. Daarnaast dragen alle medewerkers handschoenen, die na elke tussenkomst vervangen worden. De nodige voorzorgsmaatregelen (handen wassen, in elleboog niezen, enz.) en een veilige afstand blijven uiteraard van toepassing. De maximale veiligheid van zowel de klanten als de medewerkers blijft voor beide bedrijven dé topprioriteit.

‘Zorg dragen voor bestuurders, door hen een mobiliteit zonder zorgen te vrijwaren’, het is een missie die Auto5 en Midas met elkaar gemeen hebben. Vandaag krijgt die missie meer dan ooit een concrete invulling. Het stemt beide merken trots om op hun manier een steentje bij te kunnen dragen aan deze collectieve inspanning.

“Al van meet af aan krijgen we honderden aanvragen, die we moeten verwerken naargelang hun prioriteit. Bepaalde herstellingen kunnen worden uitgesteld tot de heropening, terwijl andere interventies wel onze dringende aandacht vereisen in een van onze werkplaatsen. Dan denken we vooral aan leden van medische teams of mobiele zorgverleners die een beroep doen op onze diensten. Dat stemt onze medewerkers trots, of ze nu aanwezig zijn in onze centra of niet. Wij redden dan misschien geen levens of verlichten het leed van patiënten niet rechtstreeks, toch kunnen we ons met deze dienstverlening nuttig maken en tonen we ons solidair met al wie dag na dag strijdt voor onze gezondheid. Dat doet ons stilstaan bij het belang van onze eigen missie.”

Hervé Bailleul, algemeen directeur van Auto5

“Op een duurzame manier zorg dragen voor elke bestuurder, dat is onze missie. En precies op dergelijke momenten in het leven klinken die woorden sterker dan ooit. Maar we moeten de daad bij het woord voegen. Het was voor ons vanzelfsprekend om samen met onze franchisehouders en medewerkers te beslissen om het algemeen nut te dienen en automobilisten in nood te blijven helpen. Ik ben bijzonder trots op hen, op hun strijdvaardigheid, hun zin voor initiatief en hun vermogen om alle nodige veiligheidsmaatregelen in een recordtijd te treffen om onze medewerkers en klanten te beschermen. In eerste instantie kwamen vooral onze vaste klanten langs, maar al snel vonden ook nieuwe klanten hun weg naar onze werkplaatsen: ambulances, politievoertuigen en tal van takeldiensten die voertuigen naar Midas brachten. Hét bewijs dat we de juiste beslissing hebben genomen. En de glimlach van de mensen die we helpen is de mooiste beloning!

.

Cédric Harivel, algemeen directeur van Midas

Surf naar www.midas.be of www.auto5.be voor een open garage in de buurt.