Om deze bedrijfsvloot te kunnen laden hebben we een van de grootste laadpleinen van België geïmplementeerd. In  totaal werden 33 laadpunten op het hoofdkantoor alleen al te Kontich geïnstalleerd. In nauw overleg met Fluvius werd voldoende vermogen in het distributienet gereserveerd. Heel het ontwerp van het laadplein houdt reeds rekening met een structurele uitbreiding.  Aangezien de keuze aan elektrische wagens de komende jaren nog sterk zal toenemen worden er nog honderden nieuwe verwacht.