DKV focust steeds op maatwerk voor de gebruiker. De basis is de DKV CARD, een multimerken tankkaart, die kan geprogrammeerd worden volgens de individuele behoeften van de gebruiker en volledig in lijn met de door de fleet manager uitgeschreven car policy. De gebruiksmogelijkheden van diensten zijn perfect afgestemd op zowel dienstwagens als salariswagens.

 

De missie van DKV is het om altijd een oplossing in de nabijheid van de bestuurder te bieden via het uitgebreide netwerk – meer dan 63.000 tankstations – en een comfortabele toegang. Daarom is hetzelfde maatwerk voortaan ook mogelijk voor elektrisch laden. Meer nog dan bij conventionele tankstations is er een veelheid aan netwerken en samenwerkingsverbanden. DKV maakt er een erezaak van om een zo wijd mogelijke overkoepelende toegankelijkheid tot laadinfrastructuur te bieden. Momenteel wordt DKV CARD + CHARGE al geaccepteerd door niet minder dan 132.000 laadstations in Europa. Dat maakt internationaal elektrisch rijden heel wat zorgelozer en praktisch haalbaar.

Vanzelfsprekend gaat het verstrekken van uiterst flexibele tank- en laadoplossingen gepaard met het gemak van één factuur voor alles en een gedetailleerde rapportering via een online portaal. Verder is er de DKV APP / DKV eCharge+ om snel de gefaciliteerde tank- en/of laadinfrastructuur in de buurt aan te sturen.

 

 

Intelligent laden

Met DKV CARD + CHARGE beschikt de gebruiker over het meest uitgebreide netwerk aan laadpalen onderweg. Daarnaast ontzorgt DKV bestuurders van EV’s en PHEV’s ook thuis en op de bedrijfssite met laadpunten.

DKV-thuisladers beschikken over ‘Dynamic Smart Charging’, wat wil zeggen dat ze het huishoudelijk verbruik monitoren en steeds het optimaal evenwicht bepalen tussen zo snel mogelijk laden en het veilig stellen van de werking van alle elektrisch comfort in de woning. De technologie houdt rekening met de grote variatie aan elektrische aansluitingen die in Belgische woningen voorkomt. De verrekening van het stroomverbruik met de werkgever wordt vanzelfsprekend ook gefaciliteerd.

Voor bedrijfssites wordt de door DKV geleverde laadinfrastructuur eveneens voorzien van ‘Dynamic Smart Charging’, zodat de werking van het bedrijf nooit in het gedrang komt door het laden van auto’s.

De expertise die DKV opdeed in de wereld van het internationaal wegtransport staat nu ook ten dienste van ondernemingen en hun mobility managers.

DKV biedt haar klanten een totaalpakket: van internationale tankkaarten waarmee carwash en tolbetaling mogelijk is tot het aanbieden van duurzame laadoplossingen voor de elektrische wagens.