Men moet in dat geval de CO2 gebruiken van het zogenoemde “overeenstemmend” voertuig met thermische motor die in de realiteit veel hoger is.

Wij herinneren eraan dat een plug-in voertuig beantwoordt aan de fiscale norm indien : “de energie capaciteit van de batterij hoger of gelijk is aan 0,5kWh per 100 kilo wagengewicht EN de CO2-uitstoot lager is of gelijk aan 50gr/km”. In dat geval mag men steeds rekening houden met de officiële (lage) CO2-uitstoot van het plug-in hybride voertuig zoals vermeld op het homologatieformulier. De fiscus publiceerde drie voorbeelden van fake plug-in hybrides waaronder de BMW 530e, de Range Rover P400e SE en de Volvo XC60 T8 Twin Engine. Voor de BMW530e meldde de fiscus in haar voorbeeld een energiecapaciteit van 0,499kWh per 100 kilo wagengewicht en werd dit voertuig dus als een fake hybride beschouwd. 

Maar men had vergeten rekening te houden met de omzendbrief (2019/C/56) van 28 juni 2019. Daarin wordt een afronding toegelaten. Concreet betekent dit dat indien de verhouding energiecapaciteit 0,45kWh of meer bedraagt per 100 kilo wagengewicht, deze verhouding mag worden afgerond naar 0,5 kWh. Hierdoor is de BMW530e die een verhouding had van 0,499 kWh/100kg dus geen fake plug-in hybride zoals verkeerdelijk werd vermeld in het voorbeeld verschenen in het Staatsblad van 17 september 2019.  Kopers van dit model kunnen dus gerust zijn. Zij mogen vanaf 2020 verder rekening houden met de officiële lage CO2-uitstoot voor de berekening van het voordeel van alle aard en de fiscale aftrekbaarheid.

De fiscus zal nog een officiële rechtzetting laten publiceren in het Staatsblad. Bij het analyseren van het huidige BMW plug-in gamma kunnen we overigens bevestigen dat alle BMW plug-in hybrides die in België worden aangeboden met uitzondering van de BMW 745Le “Xdrive berline” beantwoorden aan de fiscale vereisten van echte plug-in hybrides.  Omdat bepaalde velgen en opties het wagengewicht kunnen verhogen is het steeds aan te raden om de controle energiecapaciteit/wagengewicht tijdens het bestelproces nogmaals uit te voeren.

Wij herhalen verder dat tegen uiterlijk april 2020 de fiscus een lijst van overeenstemmende voertuigen zal publiceren.

Michel Willems

MOBILITAS