Het aanbod komt eerst begin 2020 op de markt in België en vervolgens in Frankrijk. Daarna komen nog diverse andere landen aan de beurt, waaronder Italië, Nederland of het Verenigd Koninkrijk. Met dit commerciële akkoord bevestigen ENGIE en Arval hun engagement naar een groene mobiliteit. Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zei Shankar Krishnamoorthy, adjunct-directeur-generaal van ENGIE: “Het begeleiden van de energietransitie via schonere – vooral elektrische – mobiliteitsoplossingen vormt de kern van de strategie van ENGIE. Dit nieuwe geïntegreerde aanbod, dat samen met Arval op poten is gezet, maakt het mogelijk om de toegang tot elektrische auto’s te democratiseren en zo bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit en aan de vermindering van storende geluiden in de stad”. Vandaag is de transportsector verantwoordelijk voor 23 procent van de CO2-uitstoot wereldwijd en maakt ze nog voor 95 procent gebruik van fossiele brandstoffen op basis van aardolie. Als grootste onafhankelijke stroomproducent en pionier van de energierevolutie heeft ENGIE van groene mobiliteit een van de pijlers van zijn strategie gemaakt. De groep ENGIE ontwikkelt een geheel van oplossingen aangepast aan de noden van zijn klanten, zoals consultancy in stadsplanning, oplossingen voor openbaar vervoer (elektrificatie, installatie van signalisatiesystemen, optimalisering van dienstenverlening), alternatieve brandstoffen (elektriciteit, maar ook aardgas of waterstof) en digitale platformen om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Om meer te weten te komen over het engagement van ENGIE voor een groenere mobiliteit surft u naar: www.engie.com/breves/panorama-mobilite-verte/ Bart Beckers, Chief Commercial Officer bij Arval, geeft aan: “We zijn verheugd met ENGIE te kunnen samenwerking via dit innovatieve partnerschap en zo onze krachten te bundelen. We kunnen op deze manier onze toekomstige klanten begeleiden met elektrische mobiliteitsdiensten op maat die de invoering van hun elektrificatiestrategie vereenvoudigt. Voor Arval toont deze samenwerking onze wil aan om een speler te zijn in deze energietransitie door samen te werken met strategische internationale partners om deze beweging te versnellen”. Ondernemingen zullen steeds meer geneigd zijn om voertuigen in hun wagenpark op te nemen die een alternatieve aandrijving gebruiken: 26 procent van de bedrijven wil voor een deel van zijn vloot de komende drie jaar elektrische modellen invoeren; bij grote bedrijven is dat zelfs 56 procent. Arval verbindt zich er tegenover zijn klanten toe om hen te begeleiden bij deze energietransitie en helpt hen het juiste voertuig kiezen in functie van hun gebruik. De elektrische auto is steeds meer een pertinente oplossing, vooral dan in steden, om de vervuiling en de lawaaihinder te verminderen. Via deze diensten om de invoering van elektrische auto’s te vereenvoudigen en te versnellen positioneert Arval zich als een grote speler voor zijn industrie op het vlak van elektrische voertuigen en hun ecosysteem.