47% van de geïnterviewde vlootbeheerders geeft toe dat het mobiliteitsbudget één van de belangrijkste uitdagingen zal zijn, die zij zullen moeten aankaarten in de komende maanden.

54% van de ondervraagde werknemers bevestigt dat hun onderneming geen mobiliteitsbudget aanbiedt, terwijl 17% beweert dat zo’n budget op de planning staat. Volgens de deelnemers werkt 29% van de ondernemingen dus al met een mobiliteitsbudget: 14% biedt het aan het voltallige personeel aan, 9% enkel aan de medewerkers met een bedrijfswagen, 6% slechts aan een selectie van bedrijfswagenrijders. Toch blijft de interesse voor dit mobiliteitsbudget beperkt. Binnen de 29% van de ondernemingen waar al een mobiliteitsbudget wordt gehanteerd bevestigt namelijk slechts 12% van de werknemers dat ze er gebruik van maken.

Bij de fleetmanagers horen we dezelfde echo, want we stellen vast dat slechts 12% van de bedrijven een mobiliteitsplan heeft geïmplementeerd. 54% geeft echter toe dat ze er ernstig over nadenken. Daarbij blijkt de leasingmaatschappij de voorkeur weg te dragen als uitverkoren partner voor het begeleiden en implementeren van het mobiliteitsplan.

Slide NL 28

Deze grafiek geeft aan dat het vooral de grote organisaties zijn (meer dan 500 personen) die al met een mobiliteitsbudget werken of die van plan zijn er op korte termijn mee aan de slag te gaan. Maken we een opsplitsing per activiteitensector, dan valt het op dat de openbare sector hier het verst gevorderd is want 27% van dit type bedrijven werkt nu al met een mobiliteitsbudget. De sector van de privéhandelaars daarentegen heeft veel minder oren naar het concept. Tot slot hoeft het niet te verbazen dat de bedrijven die nu al een mobiliteitsaanbod in huis hebben of die op het punt staan om het in te voeren, ook de bedrijven zijn die makkelijk te bereiken zijn via het openbaar vervoer.

slide NL 29

De verhouding tussen het aanbieden van het mobiliteitsbudget en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, is behoorlijk verrassend. We merken op dat binnen de ondernemingen met 2 tot 49 werknemers het gebruik van het mobiliteitsbudget het hoogste ligt (16%), gevolgd door de eenmanszaken (15%) en de ondernemingen met meer dan 500 werknemers (14%), hoewel deze laatste het talrijkst zijn om een dergelijk aanbod te bieden. Ook hier noteren we bij de openbare sector het ruimste gebruik (41%) en bij de ondernemingen die vlot via het openbaar vervoer bereikbaar zijn (27%).

slide nL 30

Met 49% van de enquêtedeelnemers die bevestigen dat ze niet de minste motivatie zien om te opteren voor een mobiliteitsbudget, is het duidelijk dat vooral de mensen die niet precies weten waar het over gaat ook het meeste weerstand aan de dag leggen om te kiezen voor een mobiliteitsbudget. De elementen die de werknemers bij bedrijven met een aanbod ter zake kunnen aanzetten om wel gebruik te maken van het mobiliteitsbudget, zijn in de eerste plaats de flexibiliteit in het werken en, ten tweede, de lagere verplaatsingsonkosten.

slide NL 34

Volgens de fleetmanagers zouden een efficiënter systeem voor het openbaar vervoer en een uitgebreider mobiliteitsaanbod de bestuurders ertoe kunnen aanzetten om in groteren getale te opteren voor het mobiliteitsbudget.

slide NL 35

Ontdek alle resultaten van deze enquête alsook de volledige analyse in uw eerstvolgende editie link2fleet van november.