De coronacrisis en de lockdown die eruit voortkwam hebben geleid tot veiligheidsmaatregelen die gevolgen zouden kunnen hebben voor de mobiliteit van ondernemingen. Enerzijds zullen veel bedrijfswagens dit jaar minder kilometers rijden omdat ze 3 maand lang zo goed als stil hebben gestaan. Anderzijds zou het openbaar vervoer een lagere gebruiksgraad kunnen kennen omdat de personenwagen ineens het meest veilige vervoersmiddel is gebleken.

Deze crisis zou dus onze verplaatsingsgewoonten ingrijpend kunnen veranderen en nieuwe patronen kunnen introduceren bij sommige gebruikers en bedrijven. De enquête, die via de website van link2fleet bij onze lezers werd afgenomen tijdens de lockdown, lijkt dat in elk geval aan te tonen. Dit zijn alvast de eerste resultaten.

Home is the new office

We stellen het ook vandaag nog vast: onze wegen zijn minder druk tijdens de spitsuren dan voor de Covid-19-crisis. De reden daarvoor is heel eenvoudig het thuiswerken. Heel wat bedrijven hadden nog nooit getest met werken van thuis uit, maar hadden nu geen andere keuze. Ze moesten hun werknemers (bijna) even efficiënt kunnen laten werken in hun eigen salon als op kantoor. Systemen als Skype, Teams of Lively helpen natuurlijk bij vergaderingen op afstand alsof je in dezelfde ruimte zit, terwijl talrijke systemen en online servers als Sharepoint, Google Drive of Evernote het mogelijk maken om bestanden te delen via een cloud.

Het verplichte thuiswerken heeft het aanbod van dit soort digitale oplossingen alleen maar gestimuleerd. Vele bedrijven hebben daardoor een positieve balans opgemaakt van hun ervaringen en hebben beslist om ook na de lockdown thuiswerken aan hun werknemers aan te bieden of zelfs op te leggen op bepaalde dagen van de week.

Een trend die duidelijk blijkt uit onze online-enquête: op de vraag welke multimodale oplossingen deze crisis heeft gestimuleerd in het toekomstige beheer van werknemersmobiliteit hebben heel wat respondenten geantwoord dat thuiswerken prioriteit krijgt.

Een andere trend is dat vele bedrijven sneller een echte mobiliteitsstrategie op poten willen zetten, naast het versterken van het gebruik van flex-offices of satellietkantoren waar werknemers dichter bij huis op kantoor kunnen werken maar wel met alle nodige installaties om hun taken uit te voeren. Het is ook een manier om het aantal gereden kilometers per jaar te drukken. En dat was net het antwoord dat op de vierde plaats kwam in onze peiling: na de crisis willen fleetverantwoordelijken protocollen invoeren om het aantal gereden kilometers te verminderen.

Carpooling binnen het bedrijf kan daarentegen op minder enthousiasme rekenen. Uiteraard komt dat omdat het uitwisselen van auto’s tussen meerdere bestuurders tegenwoordig elke keer een volledige ontsmettingsbeurt voor de wagen vereist. Dat brengt extra kosten voor het bedrijf met zich mee en verloren tijd voor de werknemers.

Naar een mobility policy

Wanneer we vragen naar de eventuele veranderingen die de crisis teweeg zou kunnen brengen voor de car policy van bedrijven, dan wordt het vaakst verwezen naar een omvorming van de car policy tot een echte mobility policy. Bijna één ondervraagde op twee wil in de toekomst een politiek invoeren die meer is gericht op mobiliteit dan puur op een bedrijfswagen. Het is trouwens zowat de enige dominante trend, want op de tweede plaats meent bijna 1/5de van de respondenten dat ze geen enkele aanpassingen zullen doorvoeren aan hun car policy.