link2fleet: Moeten we dit persbericht zien als een manier om Alphabet in het nieuws te brengen?

Erik Swerts: Absoluut niet. Dit is een heel bewuste keuze. Wij voelden ons niet comfortabel bij de vaagheid die vandaag leeft. Het naast elkaar bestaan van de NEDC 2.0-cyclus, die binnenkort moet verdwijnen maar die nog steeds de officiële fiscale maatstaf vormt, en de WLTP, die de overhand moet nemen maar waarvoor nog geen datum is bepaald, leidt tot een onvoorstelbare verwarring bij de klant. Gezien de ingrijpende transformatie die onze sector doormaakt denk ik dat ondernemingen geen extra kopzorgen nodig hebben.

Solo

l2f: Gaat het om een strikt persoonlijk initiatief van Alphabet of heeft u overlegd met uw collega’s, bijvoorbeeld via de sectorfederatie Renta?

E.S.: Neen, er was geen overleg. Wij pleiten voor een zo groot mogelijke transparantie tegenover onze klanten. Het is niet constructief om onze fleetpolitiek te blijven baseren op berekeningsmethodes die binnenkort zullen worden aangepast. Het vertraagt ook de vergroening van de wagenparken. Met dit initiatief willen we een duidelijke boodschap sturen naar de bedrijven: wacht niet af, anticipeer en herwerk de car policy vandaag in functie van de nieuwe WLTP-normen, want anders kom je voor onaangename verrassingen te staan. We houden bij onze redenering ook rekening met de bestuurders, want als het reglement wordt aangepast zouden zij plots met een brutale verandering van het VAA kunnen worden geconfronteerd.

Erik Swerts: Het is niet constructief om onze fleetpolitiek te blijven baseren op berekeningsmethodes die binnenkort zullen worden aangepast.

l2f: Bent u meer in het algemeen tevreden met de regeringsnota die spreekt van een ‘nuluitstoot’ tegen 2026?

E.S.: Die aankondiging gaat natuurlijk in de goede richting. Ik denk dat 2026 een haalbare doelstelling is op voorwaarde dat drie essentiële parameters worden ingevuld. In de eerste plaats moeten constructeurs met een groter maar ook democratischer aanbod komen. Ten tweede is een volwaardige openbare en private laadinfrastructuur vereist. Zo getuigt de investering in 30.000 extra laadpalen in Vlaanderen van een echte wil van alle betrokken partijen. Tot slot, en dit wordt ongetwijfeld de zwaarste dobber, moet het menselijke gedrag wijzigen. Om bedrijven en werknemers te helpen om deze transitie naar een duurzame en multimodale wereld tot een succes te maken is een fiscale langetermijnvisie absoluut onmisbaar.

En op de lange termijn?

l2f: Bent u het ermee eens dat bedrijven die langetermijnverhuur aanbieden door de aard van hun activiteiten maar weinig last hebben gehad van de Covid-19-crisis?

E.S.: Vandaag klopt dat misschien omdat onze inkomsten worden gehaald uit het wagenpark dat al rijdt, maar wij zullen de gevolgen misschien pas morgen voelen. De reële schade bij de bedrijven is vandaag nog moeilijk in te schatten, maar zou grote gevolgen kunnen hebben op toekomstige bestellingen.

l2f: In welke richting ziet u de rol van leasebedrijven evolueren?

E.S.: Er is al flink wat veranderd de voorbije vijf jaar, vindt u niet (lacht)? Van gewoon autoverhuurder zijn we vandaag gerijpt in onze rol als mobiliteitsaanbieder. Gezien de extreme snelle transformatie die onze industrie doormaakt wordt onze rol van adviseur op maat voor onze klanten nu heel belangrijk. Als mobiliteitsaanbieder beleven we deze veranderingen met veel tevredenheid maar ook opwinding. We proberen ons zo goed mogelijk op nieuwe uitdagingen voor te bereiden, maar we hebben ook geen kristallen bol. Hoe ziet onze mobiliteit er over 10 jaar uit? Wat zal de plaats van de auto nog zijn? Het is moeilijk om daar een antwoord op te bieden. Daarom moet onze sector zich onafgebroken heruitvinden en wendbaar blijven om te reageren op de uitdagingen van de mobiliteit van morgen.