Deze overname is een belangrijke strategische stap voor de Europcar Groep, waarmee die zijn positie ten opzichte van drie belangrijke groeivectoren versterkt, met name de Middellandse Zee regio, het vrijetijdssegment en het low-cost segment. Zodoende wordt de groep een voorname speler in het Europese low-cost segment, dat in volle groei is.

Caroline Parot, Voorzitster van de Directieraad van de Europcar Groep verklaarde hierover het volgende:

“Wij zijn tevreden met de beslissing van de Europese Commissie om de volledige overname van Goldcar goed te keuren. Vanaf januari 2018 zal Goldcar een centrale plaats innemen in de ontwikkelingsstrategie van de low-cost activiteiten van de Europcar Groep. En het zal daarbij een belangrijke groeipool voor de omzet en de winst van de gehele groep vormen. Geheel in lijn met onze ambitie 2020 hebben wij in de afgelopen twaalf maanden onze positie aanzienlijk versterkt in drie segmenten. Het gaat hierbij om de low-cost, de Vans & Trucks en de autoverhuur. We deden dit via de strategische overname van Buchbinder en Goldcar enerzijds en de integratie van nieuwe landen anderzijds. Wij zullen ons nu toeleggen op de integratie van deze nieuwe perimeters, net als op de uitvoering van de voorziene synergieën. Bovendien zullen we de volledige klantenafhandeling digitaliseren, onze geografische voetafdruk verder ontwikkelen en onze operationele sterkte doortrekken.”