Experts

Michel Willems

Fiscalist automotive tax & International fleet & mobility consultant – Mobilitas

Michel-willems

      ” Binnen mijn vakgebied van de fiscaliteit zijn er drie duidelijke tendenzen waar te nemen. Ten eerste is er een heuse tax shift aan de gang waarbij de autofiscaliteit niet langer het bezit maar wel het gebruik van een voertuig in rekening zal brengen. Daar komt nog de link bij tussen fiscaliteit en technologie bij die er zit aan te komen en de nadrukkelijke zoektocht naar mobiliteit door de bevoegde instanties op verschillende beleidsniveaus, een mobiliteitsshift”. 

Om Michel Willems te contacteren: m.willems@mobilitas.be

Daniel Debrouwer

Managing Partner – EuroFleet Consult NV

Daniel Debrouwer
      “Vanuit mijn praktijkervaring merk ik dat er een groot verschil in kennisniveau bestaat tussen de professionele vlootbeheerders die hun dagen vullen met het beheren van een grote vloot en de vlootverantwoordelijken bij kmo’s waar het vlootbeheer slechts een (klein) deel uitmaakt van hun takenpakket. Toch is voor beide het belang van de bedrijfswagen even groot…”

U kunt Daniel Debrouwer contacteren op: d.debrouwer@eurofleet-consult.com

Gert Laureyssens

Senior Personnel & Organisation Officer – OCAS

Gert Laureyssens
      
      “Vanuit een HR-oogpunt zijn en blijven firmawagens een populair alternatief verloningsinstrument waar vaak voor geopteerd wordt. Toch mag je de bedrijfswagens niet met alle zonden van Egypte overladen. Mobiliteit is een maatschappelijk probleem en niet de schuld van de firmawagens.”

U kunt Gert Laureyssens contacteren op: gert.laureyssens@ocas.be

Michel Arcq

Fleet & Logistics Manager – Franki (AFFM)

Michel Arcq
      “Als vlootbeheerder ben ik ervan overtuigd dat wij nog veel tijd en werk zullen moeten investeren in de bewustwording van onze bestuurders. Zeker jong chauffeurs moeten we duidelijk maken welke invloed hun rijgedrag heeft op het verbruik en de ongevalratio. Als bedrijf is het bovendien een manier om de kosten van de vloot te helpen drukken.”

U kunt Michel Arcq contacteren op: Michel.ARCQ@franki.be

Dominique Wilkin

Président – Fleet Corner

Dominique Wilkin
      
      “Het vlootbeheer moet vandaag de dag rekening houden met een enorm aantal parameters die ook nog eens per bedrijf kunnen verschillen. Het komt er dan ook op aan de mensen correct te informeren want het is duidelijk dat zelfs de basiskennis niet bij iedereen op hetzelfde peil staat.”
U kunt Dominique Wilkin contacteren op: dwilkin@fleetcorner.be

Laurence Surkijn

General Services Manager – HeidelbergCement Group Benelux

Laurence Surkijn
            “Als vlootbeheerder weet ik uit ervaring dat er van ons permanent gevraagd wordt om de werknemers een flexibel verloningsaanbod inclusief een bedrijfswagen aan te bieden. Die flexibiliteit is zeker binnen een sector als de onze, waar de concurrentie erg groot is, een belangrijke troef binnen ons HR-beleid om nieuwe mensen aan te trekken en bestaande talenten te behouden. Daarnaast wordt vanuit de aankoopafdeling de druk op de kostenbeheersing steeds groter.”
U kunt Laurence Surkijn contacteren op: Laurence.Surkijn@Heidelbergcement.com

Paul Gestels

Chief Commercial Officer – Gloriant

Paul Gestels
            “De druk om kosten te besparen zal er binnen de bedrijfswereld allicht niet kleiner op worden , nog versterkt door de eis om te bezuinigen die ons sinds de algemene economische crisis van voor een paar jaar niet meer los laat of zal laten. Toch blijft de firmawagen in ons land een boeiend gegeven vanuit verschillende invalshoeken.”
U kunt Paul Gestels contacteren op:p.gestels@gloriant.be

Ronny Van den Driesch

Audit & Vehicle Manager – Carglass

Ronny Van den Driesch
           “De bedrijfsauto is onlosmakelijk met het personeelsbeleid verweven. Het is daarom belangrijk om de werknemers blijvend te motiveren, maar ze tegelijkertijd te overtuigen van bijvoorbeeld een lage CO2-uitstoot. Per slot van rekening moet alles betaalbaar blijven.” 
U kunt Ronny Van den Driesch contacteren op: ronny.van.den.driesch@carglass.be

Philippe Everaert

Fleet Manager Benelux – Allianz

Philippe Everaert
            “In de eerste laats is er een structurele aanpak nodig voor de problemen die je als individuele fleet-owner niet kan oplossen. Dat er vandaag de dag veel beweegt op de fleetmarkt heeft veel te maken met de flexibiliteit die jonge mensen de dag van vandaag eisen. De Y-generatie heeft een heel andere mentaliteit, ook naar de auto en dus de bedrijfswagen toe.”
U kunt Philippe Everaert contacteren op: philippe.everaert@allianz.be

Yannick Mathieu

Sales & Marketing Manager – Fleet Profile

Yannick Mathieu
            “Vanuit mijn achtergrond schat ik in dat het spel van vraag en aanbod een doorslaggevende rol zal spelen naar de toekomst toe. Kijk maar naar hoe het aanbod groene auto’s tot stand is gekomen. Reken daar de recente cafetariaplannen en je krijgt niet alleen meer gewicht bij de fleetmarkt, je krijgt ook een diversificatie van het fleetaanbod.”
U kunt Yannick Mathieu contacteren op: yannick.mathieu@fleetprofile.be


Fleet Manager – Randstad (BFFMM)
Linda Mannaert

Linda Mannaert
      “Bij Randstad merken we duidelijk dat afdelingen als HR en Finance naar elkaar toegroeien. Dat is vanuit het oogpunt van pure kostenbeheersing uiteindelijk ook vrij logisch. Toch blijft een auto erg populair bij onze werknemers. Er zal dus politieke moed nodig zijn om toekomstige mobiliteitsplannen succesvol te maken”

 

U kunt Linda Mannaert contacteren op: linda.mannaert@b-bridge.be

Jan Lecat

Product Manager Car & Fleet – Vanbreda Risk & Benefits

Jan Lecat
           “Omwille van het fiscale voordeel zullen bedrijfsauto’s integraal deel blijven uitmaken van het bedrijfslandschap. Puur verzekeringstechnisch gesproken blijft het voor ons zaak op te zoeken naar fiscaal voordelige oplossingen die vlot beheerbaar zijn en waarvoor wij een beroep doen op de input van individuele fleet-owners.”

U kunt Jan Lecat contacteren op: jan.lecat@vanbreda.be

Guido Savi

Head of Automotive Consultancy – HBC Group

Guido Savi
            “De groeiende complexiteit van de automobielmarkt (vraag naar flexibiliteit, nieuwe motoren, Europese normen, belastingen, mobiliteit…) vereist een radicale verandering van de benadering van fleetklanten. Internationale marktstudies geven aan dat vlootbeheerders meer en meer vragende partij zijn voor advies en ondersteuning. Het is dan ook onvermijdelijk over te stappen van een transactiebenadering naar een benadering die het relationele koppelt aan professionele consultancy. De resultaten zullen afhankelijk zijn van de mate waarin men deze meerwaarde kan doorgeven aan de fleetklanten.”
U kunt Guido Savi contacteren op: gs@hbcgroup.lu

Bart Vanham

Partner TCOPlus – Partner Fleet&DriverCare

Bart_Vanham

          “Door de vele jaren betrokkenheid in fleet verbrede mijn kennis en expertise zich van een praktijkgerichte kennis van internationale autofiscaliteit tot een bredere TCO diepgang. Co2-verbeteringsprogramma’s, inclusief alternatieve aandrijvingen en ruime mobiliteit, transparantie in TCO, nationaal en internationaal, tot een geïntegreerde aanpak naar veiligheid en impact daarvan op TCO, zijn thema’s waar ik graag mijn steentje bijdraag aan deze uitdagende steeds in verandering zijnde sector. Mooi meegenomen hierbij is de steeds wederkerende link met de autofiscaliteit; een complex onderwerp niet meer weg te denken uit de dagdagelijkse job van de fleetmanager.”            

U kunt Bart Vanham contacteren op: bart.vanham@fleetanddrivercare.be