Gisteren werden de plannen van Minister van Peteghem kenbaar gemaakt om enkel nog
elektrische bedrijfswagens tegen 2025 fiscaal te ondersteunen. In de vloot van EY Belgiëm
zal deze transitie nog sneller gebeuren. In de komende vier jaar gaat het bedrijf zijn wagenpark
volledig aanpassen om zijn ecologische voetafdruk verder te verkleinen. Momenteel heeft EY
Belgiëm in totaal 1.950 voertuigen, waaronder 255 hybride voertuigen en 1.695 benzine of
diesel voertuigen. Tegen begin 2025 zal de onderverdeling in type van voertuigen er zeer
anders uitzien, met wellicht 600 elektrische voertuigen, 800 hybride voertuigen en 550 benzine
of diesel voertuigen.

Momenteel heeft EY België in totaal 1.950 voertuigen.

 

Anticipatie op de nieuwe fiscaliteit

“De belangrijkste stap om de Europese doelstellingen rond de decarbonisatie van het
wegverkeer waar te maken is het elektrificeren van de bedrijfswagens”, zegt Patrick Rottiers,
CEO van EY België. “Als maatschappelijk verantwoord bedrijf, wil EY zijn rol hierin spelen
door zowel meer elektrische wagens als meer laadpalen ter beschikking te stellen voor zijn
medewerkers.”

“Een herziening van de fiscaliteit inzake bedrijfswagens stond in de sterren geschreven.
Recente wetsvoorstellen om bedrijfswagens enkel nog te behouden in het elektrische
segment, zal voor een bijkomende versnelling in de mobiliteitsstrategie bij werkgevers
zorgen”, aldus Hendrik Serruys, vennoot EY – People Advisory Services.

Volgens een nieuw onderzoek van EY en Eurelectric bereikt het aandeel van EV’s (elektrische
voertuigen) in de totale autoverkoop voor het eerst een tweecijferpercentage. In België
belemmert het gebrek aan laadinfrastructuur echter de EV-groei. België telde einde 2020
slechts 8.500 openbare laadpalen. Grof geschat is dat 1 laadpunt per 13 EV’s. Dat is
nauwelijks méér dan in 2019 (1 laadpunt per 9 EV’s). Bovendien zijn er in 2020 amper 27
snellaadpunten beschikbaar per 100 km snelweg, tegen 20 laadpunten in 2019. Terwijl de
EV-verkoop toeneemt – al 11 % van de nieuwe inschrijvingen – hinkt de openbare
infrastructuur in België achterop. EY België heeft dan ook het initiatief genomen om de kost
en de plaatsing van een laadpaal te voorzien bij zijn werknemers thuis in geval van bestelling
van een elektrisch voertuig of een plug in hybride voertuig.

Tegen begin 2025 zal de onderverdeling in type van voertuigen er zeer anders uitzien, met wellicht 600 elektrische voertuigen, 800 hybride voertuigen en 550 benzine of diesel voertuigen.

 

Financieel & praktisch potentieel

De elektrificatie van het wagenpark vormt bovendien de uitgelezen kans om diverse
uitdagingen bij ondernemingen tegelijk aan te pakken, onder andere op vlak van
duurzaamheid, (kosten)beheer wagenpark, én in de relatie met de werknemers, enz. “Klopt
helemaal. Vooral het laatste is een niet te onderschatten aspect. Doeltreffende initiatieven in
het kader van ‘Culture’, ‘change’ en ‘reward’ moeten zorgen voor een zogenaamde hoge
‘adoptie-rate’. Belangrijk dat bedrijven ook hier aandacht voor hebben”, besluit Hendrik
Serruys.

Om deze transitie op de meest succesvolle manier op gang te brengen, werkte EY samen met
het bedrijf Stroohm dat gespecialiseerd is in elektrificatie van bedrijfsvloten. EY en Stroohm
delen de visie rond elektrificatie en wensen de werknemers enthoustist te maken rond de vele
voordelen van een elektriche bedrijfswagen.

Bart Massin – Algemeen directeur – Stroohm: “EY heeft een enorm potentieel, uit ons onderzoek naar zowel financiële, praktische als technische haalbaarheid blijkt dat de meeste EY-medewerkers de mogelijkheid hebben om over te stappen naar een elektrische bedrijfswagen en comfortabel hun wagen te laden op kantoor en thuis.”

EY werkte samen met het bedrijf Stroohm dat gespecialiseerd is in elektrificatie van bedrijfsvloten.