Tijdens een van zijn meest recente optredens heeft de Waalse Minister van Mobiliteit, Carlo Di Antonio van de cdH, bevestigd dat hij in de loop van de maand november op federaal niveau een hele reeks fiscale incentives zou voorstellen die het autodelen in Wallonië een duw in de rug moeten geven. “Momenteel ligt de bezettingsgraad per voertuig op 1,3 inzittenden. Dat is zonder meer onvoldoende als we op een efficiënte manier de enorme problemen inzake verkeersdrukte en vervuiling willen aanpakken”, verduidelijkte de minister. Ter info, hetzelfde gemiddelde bedraagt in Vlaanderen momenteel 1,7 inzittenden.

Enerzijds wil de Waalse regering het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. Anderzijds stelt het erg veel hoop in autodeelprojecten als efficiënt alternatief in het afbouwen van het aantal individuele autoverplaatsingen. “Autodelen is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en  efficiënte oplossing die makkelijk kan worden geïmplementeerd. Alle elementen die noodzakelijk zijn om er een succes van te maken, kunnen snel op poten worden gezet”, wist Carlo Di Antonio.

 

Wat het beloofde pakket concrete maatregelen betreft, zal de minister eind november aan de federale regering een reeks fiscale incentives voorleggen ten voordele van het autodelen. “We weten allemaal dat de Belg erg gevoelig is voor fiscale voordelen en dus denken we dat zij de sleutel kunnen vormen tot een echte gedragsverandering”, gaf de minister nog als uitleg. Over de manier waarop deze fiscale voordelen zullen worden aangeboden is nog niets geweten, maar het is wel al zeker dat de Waalse regio heel binnenkort met een proefproject start waarbij voertuigen op de E411 ter hoogte van Aarlen gebruik zullen kunnen maken van de pechstrook, net zoals dat nu al het geval is op de E313 tussen Luik en Antwerpen. Tot slot zouden er ook autodeelparkings op de planning staan.