Enkel volledig elektrische aangedreven voertuigen en voertuigen met nul uitstoot zoals waterstofvoertuigen zouden nog op een fiscale aftrek kunnen rekenen. Het is het zoveelste ballonnetje dat in de lucht wordt gelaten om het fiscaal voordeel van de bedrijfswagen drastisch in te perken. Er wordt vooral op ecologie gemikt maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat ook financiële achtergronden een rol spelen. Hoewel men de juiste uitvoeringsdatum als een nog te onderhandelen element beschouwt, is het jaar 2023 niet veraf. Dit lijkt in elk geval zeer onrealistisch op basis van de huidige bekende uitbouwplannen voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in België. Specialisten in de sector stellen dat zelfs 2028 voor bepaalde regio’s een extreme uitdaging betekent. In vele politieke scenario’s wordt er van uitgegaan dat bijna iedereen thuis of op het werk zal kunnen laden. Een illusie die toch dringend moet worden bijgestuurd nu een steeds groter segment van de bevolking in appartementen woont en de aanleg van een laadpark voor 20 voertuigen op een aantal bedrijfsterreinen de capaciteitsgrenzen en het piekvermogen snel blijkt te overschrijden. Ook RENTA, de beroepsfederatie voor autoleasingbedrijven pleit voor een langere overgangstermijn zodat vlootmanagers zich beter kunnen organiseren.

Het huidige voorstel “Magnette” doet ook denken aan de twee wetsvoorstellen die onlangs in de Kamer werden ingediend door CD&V en Open VLD. Zeker bij CD&V wordt ook sterk ingezet op een afbouw van de fiscale aftrekbaarheid voor voertuigen op fossiele brandstof. Het plafond voor de fiscale aftrekbaarheid verlaagt volgens het voorstel naar 50% in 2021 en 25% in 2022 om uiteindelijk in 2023 op 0% te landen voor fossiele motorisaties.

Bij Open VLD valt dan weer op dat de sociale zekerheidsbijdragen onder de vorm van de CO2-bijdrage vanaf 2023, jaar na jaar sterk wordt opgetrokken.

Met dergelijke voorstellen is enige omzichtigheid geboden. Vaak wordt de soep heter opgediend dan ze wordt genuttigd. Wij verwijzen naar de nota “De Wever” waar begin september 2019  ook sprake was van de aanpassing van de fiscale formules op WLTP basis vanaf midden 2020 voor voertuigen die in Vlaanderen worden ingeschreven. Intussen is daarvan niets meer te lezen.

Tegen alle logica in heeft Vlaanderen recent de aankooppremie voor elektrische voertuigen vanaf 2020 geschrapt. Nochtans is intussen bekenddat vooral particulieren nog aarzelen om een elektrisch voertuig aan te schaffen en zijn het vooral de particulieren die kortere ritten afleggen.

Zij zouden de huidige 1% elektrische voertuigen (op basis van de actuele totale verkoop van nieuwe voertuigen) voor een stuk verder hebben kunnen optrekken.

Het lijkt mij ook zinvoller de huidige oude fiscale formules voor de berekening van de BIV en verkeersbelasting gebaseerd op fiscale PKen het vermogen snel te vergroenen. Die formules zijn al tientallen jaren oud en houden geen rekening met de CO2-uitstoot of de Euronorm.  Zij zijn tot op vandaag nog steeds van toepassing voor voertuigen die worden ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij, in het Brussels of in het Waals Gewest.  Er zal wellicht nog veel inkt vloeien over de zoveelste fiscale hervorming van de bedrijfswagen. Dergelijke berichten verhogen spijtig genoeg de onzekerheid voor wie vandaag binnen zijn vloot de juiste keuze van voertuig moet maken voor een gemiddelde looptijd die zich situeert tussen 36 en 48 maanden in de toekomst.