Fiscaal technisch gezien is een valse hybride een oplaadbaar hybridevoertuig uitgerust is met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht (0,45 via afronding) ofeen uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO2per kilometer. In dat geval bepaalt de fiscus dat de in aanmerking te nemen COuitstoot van de valse plug-in hybride vanaf 1 januari 2020 niet meer gelijk is met deze vermeld op het homologatieformulier maar wel de COwaarde van het “overeenstemmende voertuig” dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof, wordt de CO2waarde vermenigvuldigd met 2,5.

De wetgever heeft nu in het Staatsblad van 17 september 2019 bekendgemaakt wat precies moet verstaan worden onder “overeenstemmend voertuig”. Dit heeft zijn belang om vanaf 2020 de juiste fiscale aftrekbaarheid van het voertuig te kunnen berekenen en het juiste voordeel van alle aard die voor valse plug-in hybrides zal gebaseerd zijn op de COwaarde van het “overeenstemmende voertuig” en niet meer op basis van het homologatieattest (COC). Men zal dus in de praktijk de gegevens op het COC van de “valse hybride” moeten vergelijken met de gegevens op het COC van gelijkaardige, zogenoemde overeenstemmende modellen die op de markt beschikbaar zijn en bepalen welk model de “valse hybride” op basis van de hierna uiteengezette criteria het dichtst benadert.
Het moet gaan om een voertuig voorzien van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof (COC, rubriek nr. 26). Vervolgens is ook vereist dat het overeenstemmend voertuig ten opzichte van het hybride voertuig categoriseert onder:
– hetzelfde merk (COC, rubriek nr. 0.1);
– dezelfde model (COC, rubriek nr. 0.2.1);
– hetzelfde type koetswerktype (COC, rubriek nr. 38) (bijvoorbeeld berline, break, …);
– en waarvan de verhouding tussen zijn vermogen en het vermogen van het hybride voertuig, beiden uitgedrukt in kW (COC, rubriek nr. 27.1), het dichtst de waarde één benadert, binnen een vork begrepen is tussen 0,75 en 1,25. De voertuigen waarvan de verhouding niet begrepen is binnen dit vork zullen dus niet als overeenstemmend voertuig kunnen beschouwd worden, ook al voldoen ze aan de overige voorwaarden. Indien geen enkel voertuig aan deze voorwaarden voldoet, wordt een coëfficiënt van 2,5 toegepast. De COC-gegevens van alle mogelijke overeenstemmende voertuigen zijn niet publiek en gecentraliseerd beschikbaar voor ondernemingen en bestuurders van bedrijfswagens. Deze zijn in de regel enkel in het bezit van het COC van hun eigen voertuig. Daarom wordt de verplichting om te vergelijken en het overeenstemmend voertuig vast te stellen opgelegd aan de autofabrikant of indien deze niet in België is gevestigd, aan de auto-invoerder. Deze laatsten zullen het overeenstemmend voertuig van ieder plug-in hybride voertuig dat niet beantwoordt aan de fiscale norm moeten bepalen en deze informatie samen met alle noodzakelijk gebleken technische gegevens aan de FOD Financiën moeten overmaken bij de marktintroductie van het betreffende “fake” hybride voertuig. Deze informatie is immers onmiddellijk noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de inhouding van de bedrijfsvoorheffing op een voordeel van alle aard. De FOD Financiën zal dus iedere keer haar lijst met overeenstemmende voertuigen actualiseren bij de marktintroductie van nieuwe “valse plug-in hybrides”. De bepaling van het overeenstemmende voertuig gebeurt op het moment waarop het hybride voertuig op de markt wordt gebracht, en blijft ongewijzigd tijdens de levensduur van dat voertuig. Voor reeds bestaande valse plug-in voertuigen zal in de realiteit hetzelfde moeten gebeuren. 


Voorbeeld nr. 1
De Range Rover Sport (P400e SE) stoot meer dan 50 gram CO2per kilometer uit (71 g/km).
We zoeken dus het overeenstemmende voertuig onder deze van hetzelfde merk (Land Rover), hetzelfde model (Range Rover), hetzelfde koetswerktype (SUV), en voorzien van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof (benzine).
Drie andere benzine aangedreven Range Rovers komen in aanmerking:
a) Range Rover Sport (2.0 Si4 S)
b) Range Rover Sport (3.0 I6 P400 MHEV HST)
c) Range Rover Sport (5.0 V8 Supercharged HSE Dynamic).

De verhoudingen tussen het vermogen van deze voertuigen, uitgedrukt in kW, en het vermogen van het hybride voertuig, uitgedrukt in kW, zijn als volgt:
a) 1,00
b) 0,75
c) 0,57
Het derde voertuig wordt uitgesloten, aangezien zijn ratio niet begrepen is tussen 0,75 en 1,25. Van de overige twee voertuigen zal het overeenstemmende voertuig datgene zijn waarvan de ratio het dichtst de één benadert, namelijk de Range Rover Sport (2.0 Si4 S).
In de plaats van zijn eigen uitstootwaarde die blijkt uit de gegevens van de fabrikant, is het dus de CO2-uitstootwaarde van de Range Rover Sport (2.0 Si4 S) die gebruikt zal worden om het VAA te waarderen en de beroepskosten met betrekking tot de “valse hybride” die de Range Rover Sport (P400e SE) is, te bepalen, namelijk 218 in de plaats van 71.

Voorbeeld nr. 2
De oudere versie van het plug-in hybride voertuig BMW 5 Reeks (530e iPerformance) is uitgerust met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram wagengewicht (namelijk 0,499).
Drie andere voertuigen van hetzelfde merk (BMW), model (5 Reeks), koetswerktype (berline) en brandstof (benzine) komen in aanmerking:
a) BMW 5 Reeks (520i Aut.)
b) BMW 5 Reeks (530i Aut.)
c) BMW 5 Reeks (530i xDrive Aut.)
De verhoudingen tussen hun vermogen en dat van het hybride voertuig zijn als volgt:
a) 1,00
b) 0,73
c) 0,73
Het overeenstemmende voertuig is dus de BMW 5 Reeks (520i Aut.), aangezien zijn ratio het dichtst de één benadert.
In de plaats van de CO2-uitstootwaarde van de BMW 5 Reeks (530e iPerformance) is het dus de CO2-uitstootwaarde van de BMW 5 Reeks (520i Aut) die gebruikt zal worden, namelijk 132 in de plaats van 49.

De nieuwe versie van de plug-in hybride BMW 530e die vanaf midden 2019 kan besteld worden beschikt echter over een zwaardere batterij van 12kWh. Hierdoor is dit model altijd een fiscaal echte plug-in hybride en kan men de lage COuitstoot vanaf 2020 blijven gebruiken in de fiscale formules. Voor de oudere versie met kleinere batterij moet men steeds controleren op het homologatieattest of het voertuig zich net boven of onder de grens bevindt.


Voorbeeld nr. 3
De Volvo XC60 (T8 Twin Engine) stoot meer dan 50 gram CO2per kilometer uit (55 g/km).
Vier andere voertuigen van hetzelfde merk (Volvo), model (XC60), koetswerktype (SUV) en brandstof (benzine) komen in aanmerking:
a) XC60 (T5, 4×4 Geartronic Momentum)
b) XC60 (T5, 4×4 Geartronic R-design)
c) XC60 (T6, 4×4 Geartronic Momentum)
d) XC60 (T6, 4×4 Geartronic R-design)

De verhoudingen tussen hun vermogen en dat van het hybride voertuig zijn als volgt:
a) 1,21
b) 1,21
c) 0,98
d) 0,98
De voertuigen c) en d) blijven over, aangezien hun ratio het dichtst de één benadert.
Om te bepalen welk het overeenstemmende voertuig is, kijken we naar hun CO2-uitstoot per kilometer. Het voertuig c) stoot 174 g/km uit, terwijl het voertuig d) 177 g/km uitstoot. Het overeenstemmende voertuig is dus het voertuig d), aangezien het datgene is dat het meeste CO2per kilometer uitstoot.

De lijst met de overeenstemmende voertuigen zal worden bekendgemaakt op de internetsite van de FOD Financiën. De administratie zal de informatie die ze van de fabrikanten of de invoerders heeft gekregen enkel gebruiken om een databank bij te houden. De fabrikanten en de invoerders zijn er eveneens toe gehouden om de informatie te bezorgen voor alle “valse hybrides” die reeds op de markt waren en/of zullen zijn op 31 december 2019. De FOD Financiën zal mogelijks ook samenwerken met FEBIAC voor het opstellen van de lijst van overeenstemmende voertuigen en het up-to-date houden ervan.

Besluit : met de bekendmaking van de regels rond het “overeenstemmend voertuig” is de laatste onbekende factor in het verhaal van de valse plug-in hybides verleden tijd. Boekhouders en sociale secretariaten zullen nu op basis van deze (toekomstige) lijst die de fiscus zelf publiceert, vanaf 1 januari 2020 het correcte voordeel van alle aard, inclusief de juiste bedrijfsvoorheffing en de juiste fiscale aftrekbaarheid kunnen toepassen. In de realiteit betreft het echter een beperkt aantal voertuigen die in de laatste drietal jaren op de markt zijn gekomen. Wie de technische gegevens analyseert van de nieuwe plug-in hybride modellen die vandaag op de markt worden gebracht zal merken dat deze bijna allemaal voldoen aan de fiscale norm en dus in de realiteit ook vanaf 2020 recht hebben op een fiscale aftrekbaarheid tussen 90% en 100%. Dit is goed nieuws voor de bedrijfswagensector en het volgende autosalon 2020 ten minste als de volgende regering niet van plan is de spelregels opnieuw te wijzigen zoals dit vandaag in Nederland op tafel ligt.

Bron : Staatsblad 17 september 2019

Michel Willems

MOBILITAS