Personalisatie, belang van feedback en herhaling. Het zijn 3 elementen die uw communicatie doeltreffender maken. Maar Greg Piotto schoof nog 3 pistes naar voor, waar hij rekening mee houdt voor het nog verder verbeteren van die communicatie:

  1. Sensibilisering van de bestemmeling

Wat zijn de drives (elementen) waarover men hem gerust moet stellen? En om dat te kunnen beantwoorden, moet men het profieltype van de bestuurder, waartoe men zich richt, vaststellen.

Welbehagen

Ego

Veiligheid

Trots

Interesse

Nieuwigheid

  1. Het gedrag

Welk gedrag vertoont de medewerker tot wie men zich richt?

  • Analyst: men moet hem alles uitleggen
  • Sturend: men moet hem leiden, hij zal de leiding willen nemen. Met hem moet men vaagheid vermijden, duidelijk zijn van bij de start
  • Enthousiast: men moet hem een kader voorhouden, anders gaat hij alle richtingen uit
  • Sympathiek: men moet hem gidsen, hij heeft nood aan een vertrouwensrelatie
  1. Het web 2.0

Men moet kwaliteitsinformatie aandragen, waarde genereren. “Indien u over ecodriving praat, vestig dan de aandacht van uw medewerkers op wat elders gebeurt, op de luchtvervuiling, enz…”, gaf de lesgever bij wijze van voorbeeld mee.

Daarna legde hij de nadruk op het belang van ten allen tijde positief te communiceren: “Vermijd om te herhalen wat hij niet mag doen, maar herhaal eerder wat goed is om wel te doen, de betere praktijken.”

Greg Piotto ging eveneens in op het onderhouden van de relatie met de medewerker. “We leven in een wereld die voortdurend evolueert. Als u uit het oog verdwijnt, vergeet men u”, aldus Piotto.

De lesgever beëindigde zijn presentatie met het belang van het zin geven aan mededelingen, zodat de bestemmeling ook goed weet waarom die mededeling hem gedaan wordt. Zo zal de inhoud beter in het handelen geïntegreerd worden.