Stephan Atsou, Sales & Marketing Manager bij Powerdale, belichtte het management van de verandering bij het transitieproject naar elektrisch rijden. Een poll onder de deelnemers gaf aan dat dieselauto’s vandaag nog altijd 50% aandeel hebben, benzinemotoren 26%, gevolgd door plug-in hybrides met 12% en 6% voor full-EV’s. Er ligt dus nog een heel veranderingstraject voor de boeg, met twee grote uitdagingen, aldus  Stephan Atsou:

 • Innovatie begrijpen om het risico te vermijden terug te vallen in oude gewoonten. Bijscholen en informeren is nodig om de techniek achter elektrisch rijden te begrijpen.
 • Succesfactoren onder controle houden: dat geldt voor de technologische factor die een groot aandeel heeft bij het elektrificeren van de vloot, alsook voor de kennis van de markt met aandacht voor de adoptiecurve bij gebruikers (slechts 2,5% zijn innovators; 16% nakomers; 34% + 34% zijn ‘early & late majority’).

Thierry Devresse, stichter van ‘My Mobility Budget Butler’ (MMBB), pleitte voor het (federale) mobiliteitsbudget om best in te spelen op de actuele mobiliteitsnoden van werknemers: “Het biedt maximaal maatwerk met maximaal mobiliteitsopties tegen de beste fiscale voordelen, resulteert in de kleinste ecologische voetafdruk en is budgetneutraal voor de werkgever”.

 • Invoering van het (federaal) mobiliteitsbudget vereist een roadmap waarin bepaald wordt wat en wanneer opgenomen wordt met duidelijke communicatie naar alle werknemers.
 • Bepaal zelf de huidige TCO, daar deze voor elk bedrijf anders uitvalt
 • Beslissen wat geïmplementeerd wordt, waarbij meer flexibiliteit de slaagkansen verhoogt

De evolutie van car policy naar e-car policy & mobility policy was het thema dat Farrah Pedrido, Sales Manager bij TraXall Belgium, uitdiepte.

Een goede voorbereiding is ook hier het halve werk. Sta stil bij het waarom van de veranderring. Is verduurzamen de drijfveer en doen we dat met EV’s, PHEV’s of een mix van aandrijfvormen? Economisch voordeel kan ook een motief zijn om te veranderen, of misschien vragen de wedewerkers er wel zelf om. Let op voor hypes, kopieer niet zomaar wat anderen doen!

 • Vergroenen is meer dan elektrificeren alleen; stel elke verplaatsing in vraag, geef thuiswerken de juiste plaats.
 • Stel een goed mobiliteitsplan op: analyseer wat haalbaar is voor de organisatie, rekening houdend met de locatie, verwachtingen en profielen van de medewerkers.   
 • Integreer car policy, mobilitity policy, mobiliteitsbudget, enz. in één alles omvattende policy. 

Els Heynssens, Environmental Coach bij BOSS Paints deelde de eigen case voor het vergroenen van het wagenpark, dat 33,7% aandeel had in de CO2-emissie van het bedrijf.

Alvorens een nieuwe wagen te bestellen is er altijd een analytisch gesprek met de milieucoach, om het mobiliteitsprofiel van de gebruiker op te maken. Elektrische wagens met laadpas voor de laadinfrastructuur binnen het bedrijf alsook openbare (snel)laadpalen genieten de voorkeur.

 • Neem zeker de technische factor mee: elke gebruikssituatie is anders en thuis laden is niet altijd haalbaar. 
 • Het ter beschikking stellen van een vakantiewagen (max. 30 dagen) haalt de drempel voor elektrisch rijden omlaag.
 • Biedt een meerdaagse testrit aan om het reële gebruik te ervaren en stress rond autonomie en laden weg te nemen.