De voorbije twee jaar daalde het dieselaandeel van 46% naar 31% in de Febiac-inschrijvingsstatistieken. In dezelfde periode steeg het aandeel elektrische voertuigen van 0,5% naar een weinig overtuigende 1,5%. In wagenparken ligt het dieselaandeel nog boven de 50%, maar daalde wel met -24% de voorbije twee jaar, terwijl het aandeel van auto’s met benzinemotor dan weer verdubbelde.

Maarten Van Houdenhove (Dats24)

Maarten van Houdenhove, PR voor DATS24, deel van de Colruyt Group, focust op het vergroenen van het wagenpark en specifiek het verminderen van de CO2-uitstoot: “Gezien mobiliteit noodzakelijk is voor het werken, hebben we daar zelf invloed op. Er is echter niet één enkele weg naar 0-uitstoot. Vandaag is er keuze tussen CNG, elektrisch en zelfs waterstof als alternatieven voor de gebruikelijke diesel en benzine. Duurzame mobiliteit is een gezond evenwicht tussen ecologie en economie”.

Kiezen voor CNG vereist de aanwezigheid van tankstations in de buurt van het werk of op de woon/werkroute. Vandaag zijn er 130 CNG-tankstations in België.

Elektrisch rijden vecht niet langer tegen de autonomiestress, maar vereist de aanwezigheid van laadinfrastructuur thuis en op werk, evenals een gedragswijziging om te laden telkens waar dat mogelijk is.

Waterstof verenigt de voordelen van CNG en elektrisch rijden: 5’ tanken volstaan voor 700 km rijbereik. Ook dit alternatief vereist de aanwezigheid van tankstations in de buurt van het werk of op de woon/werkroute.

Binnen de eigen Colruyt-vloot heeft CNG 42% aandeel en waterstof 1%. Volgens de eigen berekeningen op basis van aankoop, 6 jaar of 200.000km gebruik, is de kost voor elektrisch rijden vandaag 5% hoger dan voor CNG, terwijl diesel liefst 19% duurder uitvalt dan CNG.

Grondig vooronderzoek

“Alles in ons dagelijks leven is al elektrisch, dus waarom zouden we dan niet elektrisch rijden?” opende Bart Massin, Managing Partner Stroohm. “De batterijcapaciteit is de voorbije jaren flink gestegen, terwijl de kostprijs daalde. In 2012 kostte 1kWh opslagcapaciteit nog 1000 $, in 2020 zal dat 94 $ zijn en in 2030 wordt 62 $ verwacht. Vanaf 100 $ per kWh is het prijsverschil tussen elektrische auto’s en modellen met verbrandingsmotor uitgevlakt”.

Bart Massin, Stroohm

De autofiscaliteit bestraft in elk geval de CO2-uitstoot en dwingt naar 0-uitstoot. Daarnaast argumenteert Bart Massin met ecologie als factor in de leverancier/klantrelatie, als eis bij tenders. Elektrisch rijden is kostenefficiënt met een omslagpunt rond 25.000 km vandaag. Wie meer kilometers aflegt, doet zelfs voordeel, aldus Bart Massin. Elektrisch rijden kan ook helpen in de ‘War for talent’, voor het profileren van de organisatie als innovatief en trendsetting.

Verandering moet aangespoord worden vanuit het topmanagement en een haalbaarheidsstudie dringt zich op t.o.v. het autobudget, rekening houdend met de nieuwste autofiscaliteit.

Voor elektrisch rijden is de aanwezigheid van laadinfrastructuur op het werk en thuis – of de mogelijkheid ze te voorzien – doorslaggevend. Voor het thuis laden is een audit van de elektrische installatie nodig om te bepalen wat kan en nodig is. Voor plug-in hybrides kan laden m.b.v. een smart laadkabel en een 220 wisselstroomaansluiting volstaan. Voor elektrische auto’s is een hogere laadcapaciteit wenselijk. De car policy moet aangepast worden, met precieze bepalingen over de thuislaadinstallatie bij opzeg/vertrek van de werknemer. Tenslotte is opleiding/begeleiding van de bestuurder aangewezen, zowel voor wat het rijden als het gebruik van de laadinfrastructuur betreft.

De autonomie van elektrische auto’s ligt vandaag rond 300 km reëel gebruik, wat in de meeste gevallen ook voor fleetrijders volstaat. De kostprijs voor de benodigde elektrische energie varieert aanzienlijk: 3,00 à 4,5 euro/100 km bij thuisladen, 1,50 à 2,25 euro/100 km bij laden op kantoor, tot 4,65 à 10,50 euro/100 km bij snelladen aan een publieke laadpaal.

Smaakmakers

Bruno Kruijer, fleet manager Cronos Groep, beheert een vloot van ongeveer 4000 wagens, waarvan een 700-tal poolwagens. Dit jaar waren 250 poolwagens aan vernieuwing toe, wat werd aangegrepen om ze te elektrificeren.

“De poolwagens zijn tevens de auto’s waarmee onze starters zich verplaatsen naar klanten” licht Bruno Kruijer toe. “De keuze voor elektrische auto’s laat hen kennismaken met elektrisch rijden, heeft een positief effect op het bedrijfsimago en het aantrekken van jong talent”.

Bruno Kruijer, Cronos Group

Bij de selectie stelde Cronos een rijbereik van 400 km voorop, wat de keuze op dat ogenblik sterk beperkte. Ook bij de prijsvergelijking bleek de gering ingestelde restwaarde van EV’s de leaseprijs negatief te beïnvloeden. “Voor onze interne berekeningen gingen we uit van de netto kostprijs op basis van de fiscaliteit 2020” geeft Bruno Kruijer aan. “Op de site van ons hoofdkantoor in Kontich hadden we nog restcapaciteit op het totale elektrisch aansluitvermogen. Deze hebben we volledig benut voor het voeden van 31 laadpalen op het parkeerterrein. De laadpalen zijn voorzien van een open structuur voor de back office, gezien Cronos zelf een grote ICT-speler is”.

Wanneer medewerkers een definitieve keuze maken voor elektrisch rijden, voorziet Cronos de plaatsing van een wallbox thuis, met 100% vergoeding van het energieverbruik. In afwachting wordt thuis geladen met een slimme laadkabel.

Vragen bij de vleet

Het interactieve gedeelte van deze fleet dating lokte heel wat animo uit.

Wat de onzekerheid over de restwaarde van EV’s betreft, wordt verwacht dat deze de volgende jaren zal verhogen, ook omdat nu al een vraag van particulieren naar tweedehands EV’s en PHEV’s wordt vastgesteld.

Bij het kiezen voor elektrisch rijden moet onderzocht worden of de autonomie van de accu volstaat om de dagelijkse verplaatsingen af te leggen met laden thuis en op kantoor. Ongeveer de helft van de mensen kan thuis laden; 20% heeft de mogelijkheid op kantoor te laden. In vele gevallen is de toevoercapaciteit van de elektriciteitsnetwerken onvoldoende om het laden overal vlot te laten verlopen. De elektriciteitstarieven zijn lokaal bepaald en kunnen sterk verschillen. De organisaties die laadkaarten uitreiken hebben geen invloed op de kWh-prijs en kunnen bijgevolg ook geen afspraken maken rond een vast tarief. De laadinfrastructuur die bij de werknemer thuis geplaatst wordt is roerend goed en kan dus op elk ogenblik weggenomen worden.

Bij de keuze voor plug-in-hybride is het belangrijk het gecombineerde verbruik te monitoren, om zeker te zijn dat er maximaal elektrisch gereden wordt, maar ook om te detecteren wanneer het elektrisch verbruik verspild wordt aan sportief rijden.

Elektrificatie van het wagenpark kost geld: het vereist investeren in individueel maatwerk per gebruiker.