Deze ‘Fleet Dating’ verzamelde op 24 en 25 april laatstleden meer dan 70 wagenparkbeheerders. De ‘Fleet Dating’ bood experts, verdeeld over twee sessies (in Gent en Waver), de kans om – binnen een beperkte tijdspanne – in te gaan op deze actualiteitsonderwerpen. Op het menu van deze 4de editie stonden het ‘cash for cars’-concept, de mobiliteitsvergoeding, het WLTP en de nieuwe fiscaliteit vanaf 2020.

Het beroep van fleetowner was nooit eerder zo complex

Michel Willems, de expert in autofiscaliteit van het kantoor Mobilitas, maakte allereerst een balans op van de fiscale maatregelen die vanaf 2020 ingevoerd zullen worden. Meer dan ooit zal het er voor fleetowners op aan komen goed te anticiperen op alle gevolgen, zodat de contracten die in de komende twee jaar afgesloten worden hun bedrijf niet fiscaal zullen straffen. Hij gaf ook toelichting bij de nieuwe WLTP-testnormen, waarvan de impact op de op CO2 gebaseerde ‘car policies’ evenmin genegeerd kan worden. Eén goede raad: bestel nieuwe voertuigen die nog altijd NEDC-waarden hebben zo snel mogelijk.

Yves Labeeu, Consultant Taks & Legal voor het sociaal secretariaat Attentia, legde op erg duidelijke wijze het principe van de ‘cash for car’ uit, die zopas door de regering werd goedgekeurd. Dankzij cijfervoorbeelden legde hij de vinger op situaties of transacties die wel eens voordelig zouden kunnen zijn. Daarna lichtte hij een tip van de sluier die nog over het voorstel van de mobiliteitsvergoeding – die niet verward mag worden met de ‘cash for cars’ – hangt en die nog op tafel ligt bij de discussies die onze federale instanties nog voeren.

Daarna namen Peter Van de Velde, Mobility Manager bij KPMG, en François Spinette, Mobility Manager bij Sopra Banking, het woord. Zij legden op hun beurt duidelijk uit hoe zij het mobiliteitsbudget in hun ondernemingen hadden ingevoerd zonder te wachten op een wettelijk kader. Een initiatief dat succesvol bleek in beide gevallen, aangezien het gebruikspercentage van de auto aanzienlijk daalde.