1ste plaats: SWECO

Onze jury bekroonde dit jaar een forse winnaar. Het hart van de business van Sweco bestaat erin de steden en gemeenschappen van morgen te bedenken en vorm te geven, vooral via de ontwikkeling van duurzame gebouwen en een efficiënte infrastructuur. Die roeping om steeds te streven naar een wereld met een betere levenskwaliteit is doorgedrongen tot de manier waarop Sweco de professionele verplaatsingen van zijn ongeveer 1.000 Belgische werknemers organiseert.

Overbodige kilometers schrappen

Vicky De Bollen

Sweco heeft een wagenpark van in totaal zo’n 550 voertuigen en is begonnen aan een grondige herwerking van zijn autostrategie, die wordt omgeturnd naar een mobiliteitsvisie waar flexibiliteit en duurzaamheid sleutelwoorden vormen. Vicky De Bollen en haar team hebben de werknemers niet gewoon alternatieven voor de auto aangeboden, maar zijn tot diep in de wortels van de bedrijfswerking gaan kijken om een 360-gradenstrategie op poten te zetten. “We hebben eerst gekeken hoe we het aantal afgelegde kilometers konden beperken,” zo benadrukt Vicky. “Uit onze conclusies ontstond een nieuwe manier van werken, met vooral een doorgedreven omkadering voor thuiswerken, de installatie van nieuwe kantoren in de buurt van multimodale knooppunten en het schrappen van nutteloze verplaatsingen.”

Vanuit de bedoeling om de mobiliteit van zijn werknemers te optimaliseren met daarbij steeds de nadruk op flexibiliteit en duurzaamheid heeft Sweco aan zijn aanbod diverse mobiliteitsoplossingen toegevoegd, waaronder een trein- en parkingabonnement, fietsen (elektrisch, pool- en deelfietsen), pendelbussen en het mobiliteitsbudget met de introductie van een Flex Income Plan. Deze multimobiliteit wordt beheerd door de app Olympus en weet steeds meer collega’s aan te spreken.

SWECO Vicky De Bollen
FUNCTIE Director Finance, Facility & Legal
ACTIVITEITENSECTOR Ingenieursbureau gespecialiseerd in de ontwikkeling van duurzame gebouwen, een efficiënte infrastructuur en de toegang tot elektriciteit en drinkwater.
PROFIEL VAN HET WAGENPARK
 • 533 bedrijfswagens -12 lichte bedrijfsvoertuigen
 • 12 EV’s, 10 in bestelling
 • 27 poolwagens
 • 35 leasefietsen -22 deelfietsen
 • 1 motorfiets
STERKE PUNTEN
 • 360-graden-langetermijnvisie gestoeld op flexibiliteit en duurzaamheid
 • Rechtvaardig evenwicht tussen ecologie en economie
 • Creativiteit, innovatie, werknemerstevredenheid

2de plaats: Ethias

Door Ethias op de tweede podiumplaats te zetten wou de jury vooral het titanenwerk in de bloemetjes zetten van de kersverse fl eet manager – hij is nog maar 1 jaar in functie. Vanuit een resoluut meer moderne en innovatieve optie heeft Frits Loos op indrukwekkende wijze de bijzonder stugge car policy van de verzekeraar afgestoft om die te doen evolueren naar een duidelijk meer flexibele mobiliteitsstrategie.

Een plan volgens 5 assen

Ethias zit via zijn verzekeringsactiviteiten in het hart van het ecosysteem rond mobiliteit en is het dus aan zichzelf verplicht om zich door zijn interne werking als voorbeeld op te stellen. “Ons plan om wat ik de strategie voor een mobiliteit 2.0 noem in te voeren rust op 5 assen”, zo vertelt Frits Loos. “Een betere algemene kostenbeheersing, een verhoogde automatisering, een ecologisch verantwoord wagenpark, een multimodale mobiliteit en een verhoogde werknemerstevredenheid.”

Frits Loos

Het klopt dat al die koerswijzigingen door de nieuwe ‘fleet & mobility’-directie nog geen rechtstreeks resultaat hebben opgeleverd, maar de eerste balansen die Frits kan voorleggen tonen aan dat Ethias voortaan mag rekenen op een perfecte TCO-beheersing terwijl de opvolging van de vloot is geprofessionaliseerd. Er zijn heel wat initiatieven genomen om de ecologische voetafdruk te verkleinen en om alternatieve verplaatsingsvormen (fiets, autodelen, carpoolparkings) te stimuleren en die kennen een mooi succes.

Ethias Frits Loos
FUNCTIE Fleet Manager/HR
ACTIVITEITENSECTOR Verzekeringen
PROFIEL VAN HET WAGENPARK
 • 850 bedrijfswagens -2 lichte bedrijfsvoertuigen
 • 7 PHEV’s
 • 12 poolwagens
 • 73 deelfietsen
STERKE PUNTEN
 • Bocht van 180 graden in de mobiliteitsaanpak
 • Specifieke werkgroepen om ecologische en duurzame activiteiten te ondersteunen
 • Fietsherstelpunten in de gebouwen

3de plaats: Business & Decision

Business & Decision is geen onbekende voor de verkiezing van ‘fleet owner of the year’. In het verleden maakte het al twee keer deel uit van de finalisten door zijn flexibele aanpak en zeer geïndividualiseerde opvolging van zijn ongeveer 300 bestuurders. In haar rol van persoonlijk contactpersoon met de bestuurders blinkt fleet manager Tine Vangrunderbeek uit. Ze volgt alle trends en alle wijzigingen op fiscaal vlak op zodat ze haar consultants zo goed mogelijk kan adviseren in de keuze van hun voertuig of mobiliteitsoplossing.

Het mobiliteitsbudget, een evidentie…

Tine Vangrunderbeek

In de consultancywereld waar om talent wordt geknokt, kiest B&D niet voor het opbod qua auto’s, maar probeert het eerder zijn bestuurders te orienteren naar oplossingen die hun levenscomfort kunnen vergroten. Tine is daarom zeer geïnteresseerd in het mobiliteitsbudget: “Die formule zal bij B&D ongetwijfeld een mooi succes kennen”, zo vertrouwt ze ons toe.

“We voelen bij onze mensen een grote gevoeligheid voor een gedragsverandering, zelfs al blijft hun werk van nature – talrijke opdrachten bij klanten overal in België – complex om te regelen zonder een auto te gebruiken. Het mobiliteitsbudget kan een deel van de oplossing vormen.”

Business & Decision Tine Vangrunderbeek
FUNCTIE Fleet Manager
ACTIVITEITENSECTOR consultancy
PROFIEL VAN HET WAGENPARK
 • 130 bedrijfswagens
 • 1 hybride
 • 1 poolwagen
STERKE PUNTEN
 • Vermindering van de ecologische voetafdruk
 • Vermindering van het aantal gereden kilometers
 • Persoonlijke opvolging voor 310 bestuurders