SHELL – JLR – FevMars2019

Fleet360: de kost van de vloot verlagen door meer transparantie

Het beheer van vloten optimaliseren en tegelijkertijd de kosten drukken: zo luidt de opdracht die Fleet360 zich vooropstelt. Fleet360 is binnen de consultancy-sector een nieuwkomer en ook weer helemaal niet... want met oprichters als Hans Damen en Bart Vanham ligt er meer dan 30 jaar ervaring aan de basis van een dienstenaanbod voor alle Belgische en internationale klanten.

Hans Damen en Bart Vanham zijn al lang geen onbekenden meer in de wereld van het vlootbeheer en de mobiliteit. Samen bundelen ze, ieder in hun respectievelijke specialiteit, meer dan 30 jaar ervaring in de consultancy voor het optimaliseren van autovloten. Hun meest recente project was de oprichting van de bedrijven Fleet Vision en TCO+ die allebei recent door de TUV-groep werden overgenomen.

Onafhankelijk en transparant

In de loop der jaren hebben beide heren wel weten doorgronden wat de succesfactoren zijn voor een uitgekiende en duurzame vlootpolitiek. Hans Damen legt uit: “Wij hebben begrepen met welke uitdagingen vlootbeheerders geconfronteerd worden. Vaak hebben die uitdagingen te maken met een gebrek aan transparantie vanwege de leveranciers tijdens het volledige proces van het vlootbeheer. Onze doelstelling is om de vlootstrategie van onze lokale en internationale klanten in hun geheel te analyseren en waar nodig bij te sturen voor een betere controle en een duurzaam beheer.”

Fleet360 wil hiervoor een beroep doen op een netwerk van ervaren consultants om hun diensten in te zetten voor verschillende missies. Bart Vanham verduidelijkt: “Onze diensten zullen vooral rond de beheersstrategie draaien, maar ook de verzekering, de relatie met de bestuurder, de tools voor het meten en de reporting tools komen aan bod. Dat er ook een fiscaal luik zit aan dit verhaal, hoeft geen betoog. Het is maar door een holistische visie op een vloot te ontwikkelen dat wij kunnen bepalen welke elementen in het vlootbeheer functioneren en welke niet.”

Toon meer nieuwsjes