Ford investeert daarom al 15 jaar wereldwijd in ‘Ford Driving Skills For Life’, een gratis programma om jonge chauffeurs te leren om veiliger deel te nemen aan het verkeer. Ook in België gaat Driving Skills for Life zijn vijfde jaar in, met ondertussen 2910 deelnemers op de teller. De professionele instructeurs van Ford Lommel Proving Ground die de jongeren begeleiden tijdens de Ford Driving Skills For Life events, stellen al hun ervaring ter beschikking en focussen tijdens de opleiding op vier aspecten die aan de basis liggen van 60 procent van alle verkeersongevallen: het herkennen van gevaren, de controle over de auto, snelheids- en afstandsbesef en de impact van afleiding aan het stuur.

Tijdens de voorbije edities van Ford Driving Skills For Life in België viel het de instructeurs op dat het pover gesteld is met de noodstop, de wagen volledig en veilig tot stilstand brengen tijdens een noodsituatie, vertrekkend vanaf een snelheid van 60 km/u. De vaststellingen van de instructeurs werden bevestigd door een rondvraag bij de deelnemers: 82% van hen gaf aan een noodstop niet te hebben aangeleerd tijdens de rijopleiding, terwijl niet minder dan 83% tijdens het rijden al eens te maken kreeg met een situatie waarin een noodstop noodzakelijk was. De op het eerste zicht eenvoudige taak – het correct leren uitvoeren van een noodstop – zou dus heel wat ongevallen kunnen vermijden. 97% van de ondervraagden vond zelfs dat de noodstop in de rijopleiding hoort te zitten.

Ford België heeft zich daarom tot doel gesteld het correct uitvoeren van een noodstop in rechte lijn te doen opnemen in de rijopleiding.

Ford vraagt nu aan zoveel mogelijk partijen om een charter te ondertekenen om de mobiliteitsministers op de verschillende beleidsniveaus van ons land daartoe te bewegen.

Mogen wij ook op uw medewerking rekenen ?

Dan voegen wij graag uw naam en (indien mogelijk) de naam van de organisatie die U vertegenwoordigt toe aan de lijst van ondertekenaars. Bedankt om ons te laten weten hoe precies U wenst vermeld te worden.

Charter tekst

Het aantal verkeersdoden op onze wegen daalt, maar elk slachtoffer is er één te veel. Ford stelde tijdens zijn ‘Driving Skills for Life’ verkeersveiligheidscursus vast dat jonge chauffeurs geen enkele ervaring hebben met het correct uitvoeren van een noodstop met de wagen. De ondertekenaars van dit charter zijn het er mee eens dat het aanleren van een noodstop ongevallen kan vermijden en pleiten voor het aanleren van de noodstop tijdens de reguliere rijopleiding.