SHELL – JLR – FevMars2019

Europcar, New Mobility Vision

Expert session : 16u30 – 17 uur

Europcar, New Mobility Vision

Door Michael Xhonneux – Sales & Marketing Director

Het vijfjarenplan Ambition 2020 van Europcar vermeldt heel expliciet dat de Groep een belangrijke speler van de nieuwe mobiliteit wil zijn. Voor die reden heeft Europcar de Europcar Lab gelanceerd om alle nieuwe mobiliteitsinitiatieven te ondersteunen.

Car Sharing van Ubeeqo, aanwezig in 8 Europese steden, en de recent aangekochte Belgische start-up Scooty die vandaag de dag in Brussel en in Antwerpen aanwezig is zijn twee voorbeelden van de verwerkelijking van onze ambitie.

Onlangs is Europcar een een stap verder gegaan met de officialisatie van de partnership met Modalizy, de oplossing om een mobiliteitsbudget te beheren.

Mobiliteit is vandaag een hot topic en Europcar zet alles in gang om oplossingen te kunnenbieden wanneer er in de komende maanden een duidelijk wettelijk kader inzake mobiliteitsbudget komt.