Frédéric Bastin is al zeven jaar Fleet Manager binnen de BAM Groep in het nabij Luik gelegen Chaudfontaine. Niettegenstaande zijn bedrijf niet gelegen is in een stadscentrum, besloot hij toch al om onlangs een opleiding tot Mobility Manager te volgen bij de Mobilitietscel van de Waalse Unie van Ondernemingen. “Ik denk dat men als Fleet Manager de werkgever moet aanzetten zijn werknemers een multimodale mobiliteit aan te bieden. Alleen… vanuit zijn opleiding is de Fleet Manager daarvoor niet opgeleid. Bij de start beschikt men noch over de instrumenten , noch over de fijngevoeligheid om de mobiliteitsoplossingen, die op de markt aanwezig zijn, zodanig te kunnen bevatten dat ze in het dagelijks beheer geïntegreerd kunnen worden. Een opleiding was dan ook noodzakelijk”, aldus Frédéric Bastin.

Want hij is ervan overtuigd dat de vlootbeheerder binnen een onderneming de aangewezen persoon is om het aspect mobiliteit te ontwikkelen. “Tot op heden was ik op een bepaalde manier al betrokken bij de mobiliteit van de werknemers. Bijvoorbeeld wanneer zij met hun voertuig in panne vielen en ik voor hen dringend een transportmiddel moest zoeken. Maar vandaag gaat mijn manier van werken duidelijk verder dan dat. Het ontwikkelen van mobiliteitsoplossingen is een dagelijkse taak geworden. Wanneer een medewerker bij me komt wanneer zijn firmawagen vervangen moet worden door een betrouwbaar alternatief, is het mijn taak hem goed te informeren, zodat ik hem kan oriënteren in de richting van de meest geschikte keuze in functie van zijn situatie. Het is dan ook belangrijk dat ikzelf goed geïnformeerd ben over de verschillende mobiliteitsalternatieven die op de markt aanwezig zijn ”, verduidelijkt Bastin.

 

“Een aanvulling bij de auto”

Frédéric Bastin is nochtans niet gekant tegen de firmawagen. “Ik zeg zeker niet dat die afgeschaft moet worden. De auto zal nog lang een onmisbaar instrument voor de mobiliteit van de werknemers blijven, maar tegelijk ook een werkinstrument. Vandaag moeten we echter denken in termen van complementaire milieuvriendelijker oplossingen voor de auto. En dat is wat we aan onze teams moeten voorstellen. Dit aspect was altijd bijzonder belangrijk bij ons, aangezien we duurzaam en ecologisch bouwen. Het is dan ook logisch dat deze twee begrippen eveneens onze verplaatsingsmiddelen karakteriseren, zodat we ook daarin zo dicht mogelijk aanleunen bij de globale politiek van het bedrijf”, legt Bastin uit.

Er werden binnen de groep dan ook al initiatieven in deze richting genomen. Op de werven staan bijvoorbeeld fietsen ter beschikking. “Er werd in de groep sindsdien ook een milieucel  opgericht. Ik zetel daarin omdat ik een visie op mobiliteit heb die ‘duurzaam’ georiënteerd is”, vertelt Bastin. Er werd eveneens een op het personeel gerichte ‘Week van de Mobiliteit’ georganiseerd.

 

Verschillende mogelijke opleidingen

Naast Traject, bieden ook nog andere organisaties opleidingen voor Mobility Manager. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de cel mobiliteit van de Union wallonne des Entreprises, die één keer per jaar een gratis opleiding van 5 dagen en een bezoekdag op het terrein aanbiedt, waarin de multimodaliteit, de zachte transportmodi, de communicatie, maar eveneens de fiscale aspecten worden aangesneden. De Milieucel van Brussel Mobiliteit biedt eveneens een soortgelijke opleiding aan. Het doet dat in samenwerking met Traject. Deze cursus is gespreid over 6 dagen met een praktische workshop van één dag.

Bij de ULB  kunt u via het zogenaamde Centre Interuniversitaire d’Étude de la Mobilité (CIEM) eveneens een certificaat mobiliteitsbeheer behalen, dat gespreid is over 7 modules en een technisch bezoek.

In Vlaanderen is er tenslotte het VSV dat een basisopleiding voor mobiliteitscoördinator aanbiedt