SHELL – JLR – FevMars2019

Vlootbeheer: de eerste ‘juiste’ vragen die men zich moet stellen

U kunt voor het beheer van uw firmawagens kiezen tussen verschillende methodes/strategieën. Uw keuze zal meestal bepaald worden door de twee volgende parameters : de wens om de werklast uit te besteden en het aanvaarden van een operationeel risico. Maar er moet ook met andere elementen rekening gehouden worden… Wij maakten een stand van zaken op.

Eigen beheer

De meest logische keuze bestaat erin dat u zelf het administratief beheer van uw wagenpark voor uw rekening neemt. Weet echter dat een firmawagen staat voor gemiddeld één schadegeval per jaar, een boete af en toe, in functie van de onstuimigheid van uw bestuurders, en terugkerende facturen voor brandstof, verzekeringen, onderhoud, banden, enz. Laten we eerlijk zijn, het opvolgen van een vloot voertuigen vraagt tijd. De constante aanpassingen, die aan de fiscale reglementering worden aangebracht, maken het beheer bovendien steeds complexer en u zal misschien niet altijd kunnen genieten van de beste aankoopvoorwaarden van de markt.

  • Kost / Controle / Vrijheid van handelen / Eigendom
  • Werklast / Budgettering / Operationele risico’s / Oppervlakkigheid van rapportering

Administratieve uitbesteding (‘fleet management’)

Uw vloot wordt groter dan voorzien? Het gebruik is intensiever met een meerkost inzake onderhoud of incidenten tot gevolg? U hebt niet de competenties om u zelf bezig te houden met de wederverkoop van uw voertuigen? Geen enkele van uw medewerkers heeft echt de tijd om zich over het beheer te ontfermen? De kosten verbonden aan uw voertuigen ontsporen? Situaties genoeg, die vaak voorkomen binnen bedrijven, vooral dan bij kleinere ondernemingen. De oplossing zou dan kunnen liggen in het uitbesteden van uw vloot aan externe experten.

U blijft eigenaar van de voertuigen, maar voor een vast bedrag per voertuig, nemen zij alle administratieve aspecten die te maken hebben met het beheer van uw voertuigen op zich. Deze experten kunnen u eveneens adviseren in verband met bepaalde operationele aspecten en u met name helpen bij het opstellen van een ‘car policy’ – een reglement dat het gebruik van de voertuigen, die aan het bedrijf toebehoren, regelt. Deze adviseurs kunnen zich zelfs in uw bedrijf vestigen, zodat ze de indruk wekken dat ze deel uitmaken van de staf en wat leeft in uw bedrijf beter kunnen aanvoelen. Deze service wordt aangeboden door gespecialiseerde bedrijven of door consultants, maar evenzeer door bepaalde leasingmaatschappijen, die deze ‘fleetmanagement’ prestaties leveren.

  • Minder werklast / Externe expertise / Rigoureuze opvolging / Rapporteringskwaliteit
  • Kost / Verlies van controle / Verlies van contact met gebruikers

Volledige uitbesteding

Naast de uitbesteding van de opvolging van het wagenpark, kunt u er eveneens voor kiezen om de aankoop en de financiering over te laten aan een bedrijf gespecialiseerd in wagenparkbeheer of leasing. Zij houden zich dan bezig met alles. Van de bestelling tot de wederverkoop op het einde van de gebruiksperiode en dat door alle keuzes te maken die verband houden met de dienstverlener, de financiering en de verzekeringen, het onderhoud en de banden… Deze gespecialiseerde bedrijven kunnen u eveneens ondersteunen in het opstellen van een car policy. Naast het professionalisme en de expertise bieden deze bedrijven ook de kans om te genieten van interessante aankoopvoorwaarden voor de voertuigen en alle zaken die daarbij horen. Daarnaast bieden zij u eveneens een minutieuze opvolging van alle kostenposten, waardoor u op ieder moment kunt controleren of de kosten niet hoger oplopen dan voorzien is voor de manier van rijden die u bij het begin van het contract hebt vastgelegd. Samengevat kan men stellen dat de volledige uitbesteding voor een zekere sereniteit zorgt, aangezien u zich enkel nog hoeft te bekommeren over het betalen van een vastgelegde maandelijkse huurprijs en alle kosten van het wagenpark gemakkelijk gebudgetteerd zijn op een anticipatieve wijze. Enkel de brandstof en de eigen risico’s kunnen een impact hebben op de eindafrekening.

  • ‘Seriniteitscontract’ / Operationele risico’s voor de verhuurder / Professioneel beheer / Interessante kortingen in functie van de omvang van de vloot / Kredietlijnen blijven onaangetast / Minutieuze kostenopvolging
  • Kost / Ondoorzichtigheid van bepaalde clausules van het contract / Verlies van controle / Niet altijd transparante herfacturatie en herberekening van contracten / Af te raden systeem bij weinig kilometers

Toon meer nieuwsjes