De Raad van State heeft wel twee extra verduidelijkingen gevraagd omtrent de financiële gevolgen van het wegevallen van de accijnzen en hoe dit wetsontwerp in overeenstemming is of kan gebracht worden met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Er was ook nog een bedenking dat elektrische voertuigen die fiscaal als CO2 neutraal worden aangemerkt in wezen wel CO2-uitstoot veroorzaken bij de productie van de batterij en het voertuig. Minister Van Peteghem bereidt hiervoor een nieuwe versie van het wetsontwerp voor.  Hierdoor zal de wetgeving wellicht niet meer gestemd geraken voor het Parlementair verlof dat traditioneel start op 21 juli. De werking van de parlement herstart de tweede dinsdag van oktober.

Maar zelfs tijdens de parlementaire vakantie liggen de politieke activiteiten nooit echt stil. Er kunnen steeds commissievergaderingen doorgaan.

En als de politieke omstandigheden dat vereisen  kan zelfs de plenaire vergadering in de Kamer bijeengeroepen worden in augustus of september.

Conclusie : buiten de hierboven geformuleerde opmerkingen kunnen wij ervan uitgaan dat de reeds bekende inhoud van het wetsontwerp zonder belangrijke aanpassingen aan de Kamer zal worden voorgelegd.

 

Michel Willems

MOBILITAS