Een verzekeringskaart die digitaal wordt afgeleverd en vervolgens door de verzekerde wordt afgedrukt, zal ook verplicht de vorm “zwarte letters op witte achtergrond” moeten behouden. Groene kaarten die afgedrukt werden vóór 1 juli 2020  blijven geldig tot aan hun vervaldag. Tijdens een overgangsperiode tot 31 december 2021 is het gelijktijdig bestaan van exemplaren op groene en witte achtergrond dus toegelaten. Vanaf 1 januari 2022 zal geen enkele Belgische Internationale verzekeringskaart op groen papier nog geldig zijn. Het BBAV besliste ook om vanaf 1 juli 2020 de achterzijde van de verzekeringskaart (met de adressen van alle Bureaus) af te schaffen. Bedoeling is om na een overgangsperiode enkel nog verzekeringskaarten af te leveren die niet meer op de achterzijde de adressen van de Bureaus vermelden.