Bedrijfswagens

De federale regering bereikte in het voorjaar 2021 reeds een akkoord dat nu in een volledige wetgeving werd omgezet en door de Kamer op woensdag 10 november ’s avonds werd goedgekeurd.

Kort :

  • De fiscale aftrek van op bedrijfswagens op fossiele brandstof wordt vanaf 1 januari 2026 tot 0% teruggebracht.
  • Voor bestellingen vanaf 1 juli 2023 start er reeds een tussenfase die wel pas uitwerking heeft vanaf 1 januari 2025.
  • Emissievrije bedrijfswagens (elektrisch en waterstof) die vóór 1 januari 2027 zijn besteld  blijven voor 100% fiscaal aftrekbaar.
  • Voor bestellingen op latere data verlaagt de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk tot 67,5 % in 2031.

Mobiliteitsbudget

  • Naast de vergroening van de bedrijfswagens komt er ook een flexibeler en uitgebreider mobiliteitsbudget vanaf 1 januari 2022.
  • Werknemers met een bedrijfswagen worden aangemoedigd om de stap te zetten naar meer ecologische vervoersmodi.
  • Het budget wordt o.a. uitgebreid tot parkeerkosten om naar het treinstation of de bushalte te rijden.
  • Een voetgangerspremie en abonnementen openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden passen ook in het budget.
  • De straal waarbinnen werknemers hun huisvestingskosten kunnen inbrengen (huur, intresten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen ) wordt uitgebreid naar 10 km.
  • De wachttijd bij de werkgevers van minimum 36 maanden vooraleer ze het mobiliteitsbudget kunnen invoeren wordt geschrapt
Wij herinneren eraan dat Link2fleet een Fleetdating Special organiseert op dinsdag 7 december 2021 rond de nieuwe wetgeving en de transitie naar de elektrificatie.

Ook de fiscale aspecten van het laden komen uitgebreid aan bod.  De timing is dus perfect gezien alle elementen van de nieuwe wetgeving nu volledig en definitief gekend zijn en ook hun belang kunnen hebben in de aanloop van het komende autosalon 2022.

Inschrijvingen zijn zowel digitaal en voor de live sessie mogelijk.

 

Michel Willems

MOBILITAS